Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

GRIPEN INTERNATIONAL ERBJUDER INDUSTRISAMARBETE FÖR MER ÄN 8 MILJARDER EURO TILL POLEN

GRIPEN INTERNATIONAL ERBJUDER INDUSTRISAMARBETE FÖR MER ÄN 8 MILJARDER EURO TILL POLEN. Gripen International, helägt av svenska SAAB AB samt brittiska BAE SYSTEMS, offererar 48 Gripen till Polen. Gripen International kommer att låta den polska flygindustrin få del av verksamheten i Gripenprogrammet. Avsiktsförklaringar har signerats med ett antal polska företag; PZL Mielec ska genomföra slutmontering av Gripen flygplan, inkluderande tillverkning av större och mindre enheter, installation, mekaniska och elektriska test samt provflygningar av serieflygplan. Detta möjliggör, i sin tur, ett djupare engagemang i Gripen programmet. Utöver detta ska PZL Mielec 1. Tillverka kompletta framkroppar till Gripen samt sidopaneler och andra enheter. 2. Tillverka stjärtkonen för Gripen. Verksamheten bygger på en existerande affärsrelation där företaget redan idag tillverkar delar till Gripen för export. PZL-Swidnik ska tillverka de komplicerade kompositkonstruktionerna för Gripens vingar samt landställsluckor. PZL - Swidnik kommer att bli underleverantör för den framtida produktionen. WZL-2 Bydgoszcz kommer att åta sig drift och underhåll av Gripen. Utöver detta så kommer AerotechTelub att etablera samarbete med WZL-2 för transfer av teknologi och utbildning. ETC-PZL Aerospace Industries i Warszawa kommer att utveckla simulatorer, en simulator för kompletta stridsuppdrag, två simulatorer för användning på divisionsnivå, en procedurträningssimulator samt ett datorstött träningssystem. Detta kommer sammantaget att utgöra en stor del av den kompletta utbildningssystemet för Polen. "Detta erbjudande, från Gripen International, ger polsk flygindustri möjlighet till en kraftig höjning av redan existerande kompetens. Utvecklingen av yrkeskunnande, teknik samt kompetens kommer att generera nya marknadsmöjligheter. Kanske allra viktigast, det erbjuder varaktiga högteknologiska arbetstillfällen i framtidens globala flygindustri," säger Björn Magnusson, Polenansvarig på Gripen International. Gripen International har, genom sitt industriella nätverk inom EU och i USA, möjlighet att leverera en rad av flygrelaterad och annan industriell verksamhet till Polen. Detta skapar och bibehåller arbetstillfällen inom många regioner och industrisektorer, däribland; Volvo är redan engagerat i en rad aktiviteter i Polen inom bilsektorn. I ett av dessa projekt kommer polska underleverantörer att leverera komponenter till Volvos nya produkt, "Backhoe" grävlastare, vilken tillverkas för den globala marknaden i Wroclaw. Volvo är nöjd med hur verksamheten i Polen utvecklas och ser stora möjligheter för framtida expansion i landet. En sådan expansion skulle gagna många delar av landet, bl.a. Dolnoslaskie och Slaskie. Electrolux är berett att utöka sin tillverkning av vitvaror i Polen. Fabriken kommer att förläggas till Siewertz i södra Polen och skapa mer än 500 arbetstillfällen. "Vi ser det här som en långsiktig investering där anläggningen i Siewertz blir en integrerad del av vårt globala leverantörsnät" säger Pär Hedström, Senior Vice President Electrolux Home Products. General Electric har genom ett teknologiöverföringsprogram etablerat ett Ingenjörs Design Center tillsammans med det polska Flyginstitutet. Dess huvudsakliga sysselsättning är design och modernisering av komponenter till bl.a. jet motorer. Ericsson utvecklar sitt leverantörsnät för elektronik och IT utrustning i Polen. Denna utveckling kommer att förbättra den generella infrastrukturen i flera delar av Polen och generera ett behov av en rad lokala underleverantörer. Ericsson kommer också att överföra tekniskt kunnande inom radarområdet till polska flygvapnet samt till polsk industri. Detta gäller särskilt teknik som används i Gripens radar. Ett första tekniköverföringsavtal har redan undertecknats med WZL-2. Ecoship är ett mycket innovativt företag vilka utvecklat en ny miljövänlig fartygstyp. De är redo att påbörja tillverkning och utveckling av "Ecoships" vid Gryfia Ship Repair Yard i Szczecin. Nya EU regler kommer att tvinga många äldre fartyg ur tjänst och skapa ett behov av nya miljövänligare fartyg. Detta projekt har enorm exportpotential och kommer att involvera mer än 50 lokala leverantörer. MG Rover tar fram en framtidsplan för biltillverkaren Zeran i och med etableringen av "New Small Company". Denna enhet ska tillverka en rad fordon från MG Rovers produktfamilj och bli en del av MG Rovers tillverkningsförmåga. "Vi är stolta över att kunna presentera en rad projekt i vilka vi har stor tillförsikt till dess långsiktiga ekonomiska förtjänster. Samtliga representerar stora investeringar, tillsammans över 8 miljarder Euro, vilka kommer att bibehålla/skapa 50 000 arbetstillfällen. Utöver detta kommer stora underleverantörskedjor att skapas i Polen, vilket jag anser kommer att vara en avgörande katalysator för polsk industri", säger Bob Kemp, Sales and Marketing Director of Gripen International. SAAB AB och BAE SYSTEMS är världsledande vad det gäller ekonomisk kompensation vid försvarsrelaterade försäljningar. Till dags dato har projekt i mer än 30 länder implementerats till ett värde överstigande US$30 miljarder. Grundinformation till redaktionen: Gripen är världens första operativa multi-role flygplan i den nya generationen. Gripen är utvecklad för att möta kraven från såväl dagens som framtidens hot. Gripen uppfyller samtidigt alla högt ställda krav på flygsäkerhet, driftsäkerhet, utbildningseffektivitet och låga driftkostnader. Gripen International är ett svenskt företag med ansvar för marknadsföring, försäljning och produktstöd av och för Gripen på exportmarknaden. Gripen är redan i operativ tjänst inom svenska flygvapnet, till vilket 204 flygplan kommer att levereras. Gripen har också beställts av det Sydafrikanska flygvapnet (28 flygplan). Utöver detta har Ungern skrivit ett leasingkontrakt med svenska regeringen om 14 flygplan. Tjeckien har valt Gripen, för att kunna möta sina framtida nationella och NATO relaterade försvarsbehov. För mer information, vänligen kontakta: Joanna Sjölander, Communications Manager, Gripen International Tel: 013 18 41 91 Mobil: 070 889 54 94 Fax: 013 18 00 55 joanna.sjolander@gripen.com Owe Wagermark, Senior Vice President Communications, Gripen International Tel: 013 18 40 14 Mobil: 070 889 60 00 Fax: 013 18 00 55 owe.wagermark@gripen.com Björn Magnusson, Director, Gripen International, Poland Tel: +48 22 625 0136 Mobil: +48 691 67 84 68 Fax: +48 22 622 1424 bjorn.magnusson@gripen.com www.gripen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021113BIT00790/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021113BIT00790/wkr0004.pdf