Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Hägglunds Vehicle AB och AerotechTelub AB fördjupar samarbetet

HäGGLUNDS VEHICLE AB OCH AEROTECHTELUB AB FöRDJUPAR SAMARBETET Hägglunds Vehicle och AerotechTelub har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal inom stridsfordonsområdet. Genom avtalet kan kundernas behov av nya tekniska lösningar och behov av en samlad resurs för bredare åtaganden tillgodoses. Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk finns det en inriktning mot att lägga större ansvar för underhåll och tekniskt systemstöd inom stridsfordons-området hos svensk försvarsindustri. Detta innebär att de tekniska kompetens-kraven och ansvaret på industrin kommer att öka. Hägglunds Vehicle och AerotechTelub kan genom avtalet erbjuda Försvarsmakten att ta hand om detta utökade ansvar. Samarbetet innebär även att Hägglunds i ökad omfattning kommer att köpa kvalificerade tekniska tjänster och utvecklingsarbete från AerotechTelub i samband med pågående och kommande utvecklingsprojekt, både vad gäller leveranser i Sverige och export. - Avtalet innebär nya möjligheter för AerotechTelub. Svenska försvaret och svensk försvarsindustri är två av våra viktiga marknader för våra tekniska tjänster och underhåll. Förändringen som förväntas ske inom Försvarsmakten, där industrin i framtiden kommer att åta sig ett mer långtgående vidmakt-hållandeansvar för kvalificerade materielsystem, är ett verksamhetsområde av intresse och som väl stämmer överens med den kompetens och resurser som vi sedan tidigare etablerat, säger Jan Eiborn, som är VD för AerotechTelub. - Avtalet innebär att Hägglunds nu kan erbjuda Försvarsmakten ett komplett systemåtagande till att även omfatta fullständigt underhåll och vidmakt-hållande av militära fordonssystem. Detta gäller både de fordon som Hägglunds tidigare levererat samt andra fordonssystem vilka finns i försvaret. Sammantaget befäster det vår ställning som Nordens ledande leverantör av militära fordonsbaserade materielsystem , säger Sven Kågevall, VD för Hägglunds Vehicle. För ytterligare information kontakta gärna: AerotechTelub AB, Affärsutvecklingschef Thomas Eriksson, 013-23 18 44, 073-668 80 03 VD Sven Kågevall, Hägglunds Vehicle AB Tel 0660-801 90 Informationschef Nils Hörnström, Hägglunds Vehicle AB Tel 0660-806 04, 070-207 48 61 Hägglunds Vehicle AB är helägt av Alvis plc. Hägglunds Vehicle Group omfattar Hägglunds Vehicle AB i Örnsköldsvik, Hägglunds Moelv AS i Norge och ett 50% ägande i Patria Hägglunds Oy, Finland. Antalet anställda är ca 1000 och omsättningen ca 1 800 MSEK. Alvis plc är noterat på Londonbörsen och är verksamt inom områdena pansrade militära fordon och andra militära specialfordon. Alviskoncernens fakturering uppgick 2000 till 204 millioner pund (3000 MSEK). Produktbilder i högupplöst format lämpligt för tryckning finns att ladda ner från Hägglunds Vehicles hemsida: www.haggve.se AerotechTelub AB är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2600 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/10/20020110BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/10/20020110BIT00080/bit0001.pdf