Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 8 april 2002 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,25 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 11 april 2002. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 16 april 2002. Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes av bolagsstämman. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Peter Nygårds, George Rose, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg omvaldes. Nyval av Stephen Henwood och Alison Wood. Stephen Henwood är Group Managing Director för internationella samarbeten i BAE SYSTEMS och Alison Wood är Group Director för strategi och framtida system i BAE SYSTEMS. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Styrelsen Saab AB För ytterligare information, kontakta: Anders Stålhammar, Presschef Saab AB tel: 013-187175 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel: 013-187125 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/08/20020408BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/08/20020408BIT00500/wkr0002.pdf