Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Österrike erbjuds upp till 30 nya Gripen

ÖSTERRIKE ERBJUDS UPP TILL 30 NYA GRIPEN Österrikes regering har fått en offert på upp till 30 nya Gripen- flygplan för att ersätta Saab Draken i Österrikes flygvapen. - Gripen är idag världens mest kapabla och kostnadseffektiva stridsflygplan i operativ tjänst. Gripen tillsammans med vårt långsiktiga industrisamarbets-program, gör vårt erbjudande till den bästa lösningen för Österrike, Österrikes flygvapen och industri, säger Roger Lantz, Direktör för Gripen i Österrike. Offerten inkluderar två alternativa lösningar för att möta kraven från Österrikes flygvapen. · Det första alternativet baseras på 24 nya ensitsiga och option på sex tvåsitsiga Gripen. Tillsammans med detta erbjuds en övergångslösning med lån av 12 Gripen. · Det andra alternativet erbjuder tidigare leverans av 24 nya enkelsitsiga och fyra tvåsitsiga Gripen. Med hjälp av tidigare leveranser försvinner behovet av en övergångslösning. Båda lösningarna bygger på 40-års erfarenheter och samarbete och möjliggöra en smidig övergång från Saab Draken till Gripen och tillgodoser Österrikes behov av luftförsvar under övergångsperioden. - Båda lösningarna är mycket kostnadseffektiva, det inräknat både initial inköpskostnad och driftskostnad för de kommande 30 åren. Vårt omfattande industrisamarbetsprogram erbjuds tillsammans med båda alternativen, säger Roger Lantz, chef för Gripen i Österrike. Österrike erbjuds · Leverans av världens första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst · Industrisamarbetsprogram speciellt anpassat för Österrike · Option på finansiering genom ett konsortium lett av Erste Bank · Kostnadseffektiv övergång till Gripen genom erfarenheterna av det 40 åriga samarbetet mellan Sverige och Österrike Fördelar för Österrikes flygvapen · Ett fullt operativt stridsflygplan som uppfyller internationella krav och internationell standard inklusive datalänk, kommunikationssystem och lufttankning · Första Gripen divisionen operativ 2005 (antigen lån eller tidig leverans av nya flygplan) · Gripen operativ innan Draken tas ur tjänst · Gripen kommer att vara operativ i mer än 30 år · Kontinuerlig utbildning under övergången från Draken till Gripen · Logistikpaket med träningsutrustning (inklusive flygsimulator) och utbildning i Sverige och Österrike. · Gripens låga operativa kostnader ger möjlighet till utökad operativ tjänst utan utökad försvarsbudget · Ytterligare utbildning kan erbjudas av brittiska försvarsministeriet · Möjlighet för Österrike att delta i framtida utveckling av Gripen - Vår offert bygger på nio års förberedande arbete som gjorts sedan etableringen av kontoret i Wien 1993. Offerten som lämnats uppfyller de krav som Österrike ställt i sin offertförfrågan. Vi anser att Gripen är den mest kostnadseffektiva lösningen för Österrike sett över de kommande 30 åren, säger Roger Lantz, chef för Gripen i Österrike. Övrig information Gripen International, med huvudkontor i Sverige, ägs till lika delar av Saab i Sverige och BAE SYSTEMS i Storbritannien. Gripen är världens första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst. Totalt har ca 110 av de 204 beställda Gripen-flygplan levererats till svenska flygvapnet. Gripen kommer från och med 2004 att ingå i Försvarsmaktens snabbinsatsförband för internationella insatser. Förra veckan invigdes Flygvapnets tredje Gripenflottilj, F21 i Luleå. Gripen har, förutom av det svenska flygvapnet, också beställts av det sydafrikanska (28 nya flygplan) och ungerska flygvapnet (lån av 14 flygplan). Dessutom har Tjeckien valt att slutförhandla om köp av 24 nya Gripen-flygplan. Gripen International har även inlett förhandlingar med den polska regeringen, som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och lämnat in offert till den brasilianska regeringen gällande 24 nya Gripen. För ytterligare information, v.v. kontakta: Marie Aktö, Manager Communications, Gripen International Tel.: 013-184216 Mobile: 070-989 7110 marie.akto@saab.se John Neilson, Vice President Communications, Gripen International Tel.: +44 (0) 1252 384795 Mobile:+44 (0) 7802 337704 john.neilson@baesystems.com www.gripen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/24/20020124BIT00110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/24/20020124BIT00110/bit0001.pdf