Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Aerospace i Linköping varslar

Saab Aerospace i Linköping varslar Uppskjutna beslut om flygplansanskaffning skapar en viss övertalighet som föranleder Saab Aerospace i Linköping att varsla 24 personer. Totalt är över 4200 verksamma inom Saab Aerospace. I offertarbetet till Tjeckien och Österrike tidigare i år, ökade Saab Aerospace medvetet personalstyrkan. Detta var nödvändigt för att klara åtagandena i händelse av slutlig affär till dessa länder. På grund av översvämningarna i Centraleuropa drar nu dessa beslut ut på tiden betydligt. Det medför att Saab Aerospace måste anpassa verksamhet och därmed personalstyrka därefter. Den planerade taktökningen förskjuts vilket leder till en viss övertalighet. Totalt sett rör det sig om över ett sextiotal heltidstjänster. Av dessa måste 24 stycken sägas upp på grund av arbetsbrist. Samtliga erbjuds förlängd uppsägningstid. För de berörda ges också möjlighet att slutföra sitt yrkesinriktade trainee-program. Parterna är överens om att uppsägningarna sker i enlighet med LAS och gällande kollektiva avtal. Av övriga som det uppstått arbetsbrist för, kommer huvuddelen att erbjudas viss vidareutbildning för att kunna täcka kommande vakanser. Sammantaget finns det i ett längre tidsperspektiv en planering för en något minskad volym och därmed minskad personalstyrka såväl i verkstäder som på kontorssidan. Detta är en följd av den omstrukturering som sker inom den internationella försvarsindustrin där framtida projekt genomförs i partnerskap med andra. Till detta kommer den ökade effektiviseringen som sker i vår egen verksamhet. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För vidare information, var vänlig kontakta: Peter Larsson, informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-465 31 09 070-989 71 09 www.saabaerospace.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00200/wkr0002.pdf