Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Ericsson Space genomför neddragningar i Göteborg

Saab Ericsson Space genomför neddragningar i Göteborg Saab Ericsson Space varslar 60 personer vid verksamheten i Göteborg. Det är en vikande internationell telekommarknad och krympande svenska rymdsatsningar som motiverar de åtgärder som nu vidtas. Saab Ericsson Space bedriver verksamhet i Göteborg, Linköping och Österrike och sysselsätter totalt 680 anställda. I Göteborg arbetar 490 personer och varslet omfattar personer inom alla tjänstekategorier och produktområden. Det är främst inom internationella telekomprojekt och statligt finansierade rymdprojekt som neddragningarna sker. - Under år 2001 upphandlades betydligt färre telekomsatelliter än tidigare år. Den trenden verkar hålla i sig under 2002 och vi räknar med en återhämtning tidigast nästa år. Då en ökande del av vår verksamhet varit riktad mot telekom, påverkar detta företaget direkt. Samtidigt har Sveriges deltagande i europeiska rymdprojekt, inom för oss relevanta områden, minskat. Åtgärderna vi nu vidtar, är en nödvändig anpassning till det rådande marknadsläget och en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet i företaget, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. Förhandlingar pågår med de fackliga representanterna om vilka personer som kommer bli berörda av varslet och besked kommer lämnas så snart förhandlingarna är klara. Företaget kommer att samarbeta med Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen samt övriga bolag inom Saab för att hjälpa berörda till nya arbeten. Austrian Aerospace, ett helägt dotterbolag till Saab Ericsson Space beläget i Wien i Österrike, berörs inte av neddragningarna. Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 680 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Tfn: 031-735 44 Informationschef* 63, 0705-35 08 18 Fax 031-735 45 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00220/wkr0002.pdf