Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space vinner kontrakt värt 16 miljoner Euros

Saab Ericsson Space vinner kontrakt värt 16 miljoner Euros Saab Ericsson Space har utsetts till huvudleverantör av datorutrustning till två nya stora vetenskapliga satelliter, Herschel och Planck, som är beställda av European Space Agency (ESA). Ordervärdet uppgår till ca 16 miljoner Euros. Det dubbla satellitprojektet, Herschel/Planck, är det största vetenskapliga rymduppdraget som man någonsin har åtagit sig i Europa. I detta ambitiösa projekt räknar ESA med att uppnå stora besparingar genom att ha gemensam utveckling av central hårdvara för de båda rymdfarkosterna och en delad uppskjutning på en Ariane 5 bärraket i februari 2007. Huvudansvarig för kontraktet är Alcatel Space i Cannes, Frankrike. Huvudansvarig för servicemodulen, i vilken utrustningen från Saab Ericsson Space installeras, är Alenia Spazio i Turin, Italien. Syftet med satelliten Herschel är att med hjälp av infraröd astronomi ta reda på hur stjärnor och galaxer föds. Herschel-satelliten är ca 7 meter hög och 4,3 meter bred med en massa på ca 3 ton. Den kommer att utrustas med tre vetenskapliga instrument och ett teleskop med en diameter på 3,5 meter, som därmed blir det hittills största teleskopet i rymden. Syftet med satelliten Planck är att försöka svara på frågorna om hur universum bildades, dess storlek och ålder. Information om detta får man genom att studera den strålning som uppkom vid den stora explosionen, "Big Bang", för 15 000 miljoner år sedan. Planck kommer att ha två huvudinstrument och en teleskopmottagare för mikrovågor med frekvenser från 25 till 1000 GigaHertz (GHz). Teleskopet har till sin hjälp en 1,5 meter reflektorantenn med ytterst hög ytnoggrannhet. Planck-satelliten är 4 meter hög och 4,2 meter bred med en massa på ca 1,5 ton. Satelliterna kommer att separeras efter uppskjutningen och fungera var för sig i separata omloppsbanor runt Lagrange-punkten L2, belägen 1,5 miljoner kilometer från jorden. Saab Ericsson Space blir en av huvudleverantörerna i detta samarbetsprojekt, enligt det nyligen undertecknade kontraktet med Alenia Spazio, Turin. Saab Ericsson Space kommer att konstruera och tillverka datorutrustning vars uppgift är hålla ordning på satellitens status och via telekommandon kontrollera satelliten. Även satellitens position och orientering i omloppsbanan kontrolleras via datorutrustning från Saab Ericsson Space. Datorsystemen, som har hög tillförlitlighet, kommer att utvecklas kring de europeiska ERC-32 processorerna, som arbetar med en klockfrekvens på 20 MHz. Utrustningen representerar det senaste inom rymdteknik och innehåller flera integrerade kretsar (Application Specific Integrated Cirquits, ASICs) för att minska vikten, volymen och energiförbrukningen för utrustningen. Programvaran i systemen kommer att utvecklas tillsammans med kunden, där Saab Ericsson Space fokuserar på programvaran till operativsystemet och de delar som kontrollerar företagets hårdvara. Utvecklingen beräknas pågå i tre års tid och resultera i flygande hårdvara som levereras i mitten av 2004. Samtidigt tillverkas extra enheter för användning till ett framtida ännu ej definierat satellitprojekt. Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 680 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef Tfn: 031-735 44 63, 0705-35 08 18 Fax: 031-735 40 45 www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00650/wkr0002.pdf