Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

SAAB genomför strategiskt förvärv av amerikanskt signaturanpassningsföretag

Saab genomför strategiskt förvärv av amerikanskt signaturanpassningsföretag Saab Barracuda AB har förvärvat BAE SYSTEMS signatur anpassningsverksamhet i Nordamerika och förstärker därmed Saab Barracudas världsledande position inom området. Köpet speglar Saabs strategiska inriktning inom området högteknologiska försvarsprodukter och är ett naturligt steg i ambitionen att växa - såväl organiskt som genom förvärv - på båda sidor av Atlanten. - Dagens affär är ytterligare ett steg i Saabs strategiska utveckling. Vi förstärker vår närvaro i USA, dvs. på den marknad som förväntas ha starkast tillväxt när det gäller avancerade, högteknologiska försvarsprodukter under de kommande åren, säger Saabs koncernchef Bengt Halse. Sedan 1994 har BAE SYSTEMS utvecklat, marknadsfört och producerat avancerat kamouflage för amerikanska försvaret på licens från Saab Barracuda. Företaget bedriver sin verksamhet i Lillington, North Carolina, och har cirka 100 anställda inom signaturanpassning. - Vi kompletterar vår befintliga verksamhet genom att satsa på utveckling, marknadsföring och tillverkning i USA. Vår direkta närvaro i USA öppnar ytterligare möjligheter för vår redan starka produktportfölj, säger Göte Nilsson, VD för Saab Barracuda, och fortsätter: - Vi står väl rustade, både för vidareutveckling av vår kärnkompetens och för konsolidering av vår spetskompetens, vilket kommer att resultera i fortsatt lönsamhet och tillväxt. Saab Barracuda är ingen nykomling på den amerikanska försvarsmarknaden. Sedan 1974 har man lämnat licenser till amerikanska företag för kamouflageteknik, som är en viktig beståndsdel i signaturanpassning. Genom förvärvet kan Saab väsentligt utöka sin marknadsföring i denna del av världen, samtidigt som man får tillgång till mer produktions kapacitet. Saab Barracuda har sina lokaler i Gamleby och är ett företag inom Saabkoncernens affärsområde Systems and Electronics. Saab Barracuda utvecklar, tillverkar och marknadsför signaturanpassningsprodukter och tjänster för skydd mot upptäckt och identifiering. Företaget, med dotterbolag i fyra länder och representanter i 50 länder, är världsledande inom sitt område. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Göte Nilsson, VD, Saab Barracuda AB, Tfn 0493-14800 Åsa Edwardsson, Informationsansvarig, Saab Barracuda AB, Tfn: 0493- 14811 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00520/wkr0002.pdf