Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Training Systems genomför slutlig systemtestning på avtalad tid för en komplett stridsträningsanläggning

Saab Training Systems genomför slutlig systemtestning på avtalad tid för en komplett stridsträningsanläggning Holländska armén (RNLA) och Saab Training Systems kommer i nära samarbete att genomföra slutlig systemtest av den kontrakterade mobila stridsträningsanläggningen. Denna mycket viktiga milstolpe kommer att genomföras under loppet av december 2002, på övningsområdet Vogelsang i Tyskland. Detta sker enligt ursprungligt avtalad tid. Detta resultat har möjliggjorts genom ett utmärkt samarbete mellan RNLA och Saab Training Systems (STS) i detta viktiga militära program. STS är mycket nöjda över att ha genomfört programmet i tid och parterna ser det som en utmärkt start på det 15-åriga samarbetet. RNLA kontrakterade Saab Training Systems i Huskvarna i juni 2000 för en order på en mobil stridsträningsanläggning till den holländska armén. Kontraktsvärdet översteg 560 miljoner svenska kronor och leveranser påbörjades år 2001. Med stridsträningsanläggningen kommer den holländska armén att kunna genomföra såväl realistiska övningar som analys och utvärdering av officerare och soldaters agerande. Dessa faktorer är viktiga för att uppnå en effektiv operationell förmåga. Den slutgiltiga systemtesten i Vogelsang baseras på en övning av kompanistorlek och inkluderar acceptanstester integrerade med militära procedurer i ett realistiskt övningsscenario. Stridsträningsanläggningen kommer att överföras från projektet till den holländska armén under april 2003. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, var god kontakta: Johan Ohlson, VD, Saab Training Systems, Phone: +46 (0)36 388601 Dan Sundqvist, Direktör, Operations, Saab Training Systems, Phone: +46 (0)36 388681 Jan Vermeulen, Project Manager, The Royal Netherlands Army, Phone: +31 70 3166841 www.saabtrainingsystems.com, www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00430/wkr0002.pdf