Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Training Systems vinner kontrakt värt 448 miljoner kronor

Saab Training Systems vinner kontrakt värt 448 miljoner kronor Det finska försvaret har tecknat kontrakt med Saab Training Systems i Huskvarna på stridsträningsanläggningar. Kontraktet har två faser som tillsammans kan överskrida 448 miljoner kronor. Den första fasen avser en stridsträningsanläggning (Combat Training System - CTS) och värderas till 228 miljoner kronor. Den andra fasen är en option på beställning av ytterligare anläggningar. Förhandlingar om ett tilläggskontrakt avseende flerårigt underhåll och support på plats kommer att avslutas under första halvåret 2003. - Finland är en viktig kund sedan många år och har alltid använt våra simuleringssystem för att vidmakthålla en hög nivå vad gäller utbildning och simulering, säger Johan Ohlson, verkställande direktör för Saab Training Systems. - Vi är mycket nöjda med att finska försvaret har valt oss som sin partner för CTS. Det visar att Saab Training Systems är ett av de ledande företagen i världen när det gäller utveckling och leverans av stridsträningsanläggningar. För att genomföra kontraktet kommer Saab Training Systems att samarbeta med några av de mest välrenommerade företagen inom finsk försvarsindustri. Dessa gemensamma ansträngningar samordnas i ett program för industriellt samarbete som föreslagits av Saab Training Systems till det finska försvarsdepartementet och för vilket ett särskilt avtal tecknats. CTS är en instrumenterad mobil träningsanläggning som möjliggör för det finska försvaret att hålla realistiska övningar och analysera prestationerna hos såväl soldater som enheter: båda avgörande faktorer när det gäller att vidmakthålla effektiviteten vid militära operationer. CTS består av olika typer av vapensimulatorer, kommunikationssystem, mobila byggnader och system för övningsledning, utvärdering och underhåll. Leveranserna påbörjas 2004. Finland blir den femte större användaren av stridsträningsanläggningar som levereras av Saab Training Systems. Andra kunder är arméerna i USA, Holland, Norge och Italien. Ett flertal länder överväger för närvarande anskaffning av liknande system. Saab Training Systems, ett dotterbolag till Saab, är specialister på militär utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem, stridsträningsanläggningar, grafiska simulatorer och målmateriel. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ohlson, Verkställande Direktör, Saab Training Systems, tel: +46(0)36 38 86 01 Lars Birging, Marknadsdirektör, Saab Training Systems, tel: +46 (0)36 38 87 06 www.saabtrainingsystems.com www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00120/wkr0002.pdf