Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab vinner miljardkontrakt i Storbritannien

Saab vinner miljardkontrakt i Storbritannien Idag meddelade Lord Bach, minister ansvarig för försvarsmaterielfrågor i den brittiska regeringen, vid en presskonferens i Glenrothes, Skottland, att Saab Bofors Dynamics har utsetts till leverantör av nästa generations pansarvärnsvapen (NLAW) för den brittiska och svenska armén. Kontraktet, som nu skall slutförhandlas, är värt cirka 4 000 MSEK och omfattar utveckling och serieproduktion. Utvecklingen kommer att ske huvudsakligen i Sverige och produktionen huvudsakligen i Storbritannien. - Vi är både stolta och glada över att brittiska och svenska armén valt oss som leverantör. Det bekräftar att vi inom området burna pansarvärnsvapen har en världsledande ställning, säger Ingemar Andersson VD för Saab Bofors Dynamics Kontraktet avser en gemensam utveckling för Storbritannien och Sverige samt en serie- produktion för Storbritannien. Sverige har en option för seriebeställning som kommer att utlösas senare och omfattar olika kvantiteter. Det brittiska programmet kallas "Next Generation Light Anti-Armour Weapon", NLAW och Saab Bofors Dynamics produkt heter MBT LAW. Utvecklingsarbetet kommer huvudsakligen att genomföras i Eskilstuna och Karlskoga. För produktionen har det bildats ett konsortium bestående av 14 brittiska företag spridda över Storbritannien. Slutsammansättningen kommer att ske hos Thales Air Defence Ltd i Belfast, Nordirland. MBT LAW är ett lätt enmans, pansarvärnsvapen som bygger på beprövad teknik från företagets befintliga produkter "BILL 2" och "AT4CS". Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Anders Florenius, Tfn: 0586-81223 Informationschef 070-58 23 230 Saab Bofors Dynamics AB www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00510/wkr0002.pdf