Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs första flygning med obemannad flygfarkost

Saabs första flygning med obemannad flygfarkost Saab Aerospace har under de senaste åren arbetat med en rad olika konceptstudier för obemannade flygfarkoster, så kallade UAV:er. Nu har den första flygningen genomförts med en UAV-demonstrator som är nästa steg mot en färdig UAV. - Den nu genomförda flygningen utgör en viktig milstolpe på vägen till autonoma och tillförlitliga UAV:er, säger Åke Svensson, affärsområdeschef för Saab Aerospace i Linköping. Arbetet inleddes 1998 då Saab inom ramen för Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram (NFFP) arbetade fram nio olika konfigurationer som alla representerade olika byggfilosofier. Detta ledde så småningom fram till valet av ett koncept, SHARC (Swedish Highly Advanced Research Configuration), vars flygegenskaper senare testades i vindtunnel på FOI i Bromma. Saab har nu tillsammans med FMV tagit fram och provflugit en konfiguration. Demonstratorn som nu har flugit är en förenklad variant av SHARC. Framtagandet av demonstratorn syftar till en utökad kunskap om UAV-systemen och dess utformning samt praktisk erfarenhet av flygning med UAV-system. Efter utvärdering av dessa flygningar kan utvecklingen mot verkliga obemannade farkoster bli verklighet inom de närmaste åren. Saab är övertygade om att UAV-system inom den närmaste framtiden kommer att bli allt viktigare i det nätverksbaserade försvaret. De kommer att utgöra utmärkta komplement till bemannade flygplan, fartyg och markstridsförband. Det finns också ett behov av civila UAV:er för exempelvis sjöövervakning mot oljeutsläpp. För att klara detta måste UAV- systemen ha hög tillförlitlighet och stryktålighet för att bli certifierbara och få flyga i civilt luftrum. Teknologin för att uppnå detta finns tillgänglig då kraven från Gripen- utvecklingen har skapat systemkunnande som är direkt tillämpbart inom UAV-sektorn. Saab bedriver därför en evolutionär utveckling för att nå dessa mål. - Saab har förmågan att utveckla certifierade UAV:er, vilket kan komma att ske i internationellt samarbete, avslutar Åke Svensson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 109, mobil: 0709-89 7109 Heidi Wendt, Informatör, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 393, mobil: 0709-89 7393 Bilder och bakgrundsinformation För pressbilder på UAV-demonstratorn kontakta Jonas Tillgren, mobil: 0709-89 72 92, email: jonas.tillgren@saab.se eller besök vår webbsida: www.saabaerospace.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00290/wkr0002.pdf