Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Dan-Åke Enstedt ny VD för AerotechTelub

Dan-Åke Enstedt ny VD för AerotechTelub Kenth-Åke Jönsson tillträder en ny befattning som linjechef för grupp av affärsenheter inom Saabs koncernledning. Bland dessa enheter finns AerotechTelub och Kenth-Åke lämnar därmed uppdraget som verkställande direktör i AerotechTelub och blir i stället bolagets styrelseordförande. Till ny VD för AerotechTelub har Dan-Åke Enstedt utsetts, tidigare vice VD. Ytterligare några organisatoriska förändringar har gjorts. Peter Thornström som var chef för division Ledningssystem har övergått till SaabTech AB som projektledare för ett stort kundprojekt inom området nätverksbaserat försvar. Joakim Kruse som var chef för division Communications har efterträtt Peter Thornström som divisionschef för Ledningssystem. Till ny chef för division Communications efter Joakim Kruse har Michael Höglund utsetts. Michael var tidigare avdelningschef för avdelning Infrastruktur inom Communications. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 100 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan-Åke Enstedt, VD AerotechTelub AB tel: 0730-66 66 66 Bertil Ullergren, Informationschef AerotechTelub AB tel: 070-621 10 28 www.aerotechtelub.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se