Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2003 · Orderingången första kvartalet var 6 miljarder kronor och orderstocken uppgår därmed till över 45 miljarder kronor. · Nettoomsättningen blev 4.033 Mkr (3.530), en ökning med 14%. · Rörelseresultatet uppgick till 226 Mkr (146) och resultatet efter finansiella poster var 178 Mkr (98). · Vinsten per aktie var 1,12 kr (0,73). Verkställande Direktörens kommentar "Den underliggande efterfrågan på våra marknader växer och Saab fortsätter att växa med den. Både orderingång och fakturering ökade jämfört med motsvarande period föregående år och orderstocken är nu rekordhöga 45 miljarder kronor, motsvarande närmare tre års fakturering. Den enskilt största ordern under kvartalet kom från Ungern som fördjupade den leasingaffär man ingått med svenska staten. För vår del handlar det om ytterligare 2 miljarder kronor i modifieringsbeställningar och därmed sammanlagt 3 miljarder. Gripen har därmed befäst sitt genombrott på NATO-marknaden. Andra viktiga beställningar under första kvartalet var bland annat lasersimulatorsystem till helikoptrar och omfattande exportbeställningar på pansarvärnsvapen. Orderingången fortsätter att domineras av beställningar från kunder utanför Sverige och andelen beställningar från dessa kunder i orderstocken ökade till 62 procent. Under första kvartalet har som tidigare meddelats varsel lagts om personalneddragningar inom undervattensverksamheten till följd av vikande beläggningsgrad. Även inom andra områden, framförallt inom SaabTech och Aerospace, föreligger behov av att anpassa resurserna bland annat beroende på att få svenska utvecklingsprogram startats de senaste åren. Den sedvanliga variationen av resultatet över året och de kostnader vi tagit för strukturåtgärder inom undervattensverksamheten innebar att första kvartalet som förutsetts var resultatmässigt relativt svagt även 2003. I enlighet med tidigare bedömning räknar jag dock fortfarande för helåret med fortsatt tillväxt och fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, men att marginalen sannolikt inte når vårt långsiktiga tioprocentsmål förrän nästa år." För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30 Presskonferens med VD Bengt Halse: Idag måndag den 14 april kl 10.30, World Trade Center, Stockholm Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag måndag den 14 april ca kl 11.30 - 12.00 tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén tel 070 - 889 7038 Internationell telefonkonferens: Idag måndag den 14 april kl 13.00. tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén för anmälan tel 070 - 889 7038 och ytterligare information. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00210/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00210/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020