Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2003

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2003 · Omsättningen blev 11.722 mkr (11.708). · Resultat efter skatt uppgick till 327 mkr (410). · Vinsten per aktie var 3,07 kr (3,85). · Orderingången efter tre kvartal uppgick till 15 miljarder kronor (16 miljarder), varav 3 miljarder kronor i tredje kvartalet (3 miljarder). Orderstocken uppgår därmed till 46 miljarder kronor (44 miljarder). · Rörelseresultatet uppgick till 625 mkr (678) och resultatet efter finansiella poster var 507 mkr (593), inkl strukturkostnader 265 mkr (40). · Det operativa kassaflödet uppgick till 298 mkr (-702). · Rörelseresultat för helåret, inklusive strukturkostnader, beräknas uppgå till motsvarande nivå som föregående år. För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tel 013 - 18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30 Presskonferens med VD Åke Svensson Idag onsdag 8 oktober kl 14.30, World Trade Center, Stockholm Telefonintervju med VD Åke Svensson: Idag onsdag den 8 oktober tel 013 - 18 00 18 Kontakta Peter Larsson tel 0734 - 18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag onsdag den 8 oktober kl 16.00. tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare tel 0734 - 18 71 49 information. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020