Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen International tecknar utökat avtal med Ungern

GRIPEN INTERNATIONAL TECKNAR UTÖKAT AVTAL MED UNGERN Gripen International, helägt av SAAB AB i Sverige och Storbritanniens BAE SYSTEMS, har utökat avtalet om industrisamarbete (offset) i Ungern så att det överensstämmer med värdet i det förändrade avtalet för Gripen. Kjell Möller, Vice Verkställande Direktör Gripen International och Gábor Szalay Pol.State Secretary, Ungerns Transport- och Ekonomiministerium, undertecknade det utökade avtalet idag i Budapest. Avtalet undertecknades i samband med att den ungerska och den svenska regeringen undertecknade det modifierade avtalet gällande 14 Gripen stridsflygplan till Ungern. "Ungern var den första NATO-medlemmen som valde Gripen och blir en av de första länderna inom NATO som använder ett fjärde generationens stridsflygplan. Vi gläder oss åt, att genom dagens avtal, förse Ungern med en kostnadseffektiv lösning som till fullo fungerar i NATO- samarbetet och uppfyller de utökade tekniska kraven. Vi står fullt beredda att gynna den ungerska industrin i enlighet med det utökade avtalet och därigenom fortsätta det utmärkta samarbete som vi haft med Ungern sedan 1995", säger Kjell Möller, Vice Verkställande Direktör för Gripen International. Gripen International har åtagit sig att leverera industrisamarbetsprojekt till ett värde av 110% av det modifierade leasingavtalets värde, detta inkluderar investeringar på 32% av det utökade avtalets värde. Hela avtalet kommer att ha fullgjorts inom 14 år från tecknandet av kontraktet 2001 och hälften av åtagandet skall uppnås inom 8 år. SAAB AB och BAE SYSTEMS är världsledande när det gäller att leverera industrisamarbetes program vid försvarsinköp. Till dags dato finns program i mer än 30 länder med ett totalt värde på mer än 20 miljarder US$. Bakgrund: Gripens kontor i Ungern etablerades 1994. Ett initialt industrisamarbetssavtal (pre-offset) skrevs i september 1995 och industrisamarbetsprojekt till ett värde av 876 miljoner US$ hade registrerats fram tills dess kontot avslutades 2002. Ett nytt industrisamarbetssavtal gällande Gripen undertecknades i december 2001 i samband med att Ungern tecknade leasingavtal på 14 Gripen stridsflygplan. Den första begäran om registrering av industrisamarbetsprojekt i enlighet med kontraktet som skrevs 2001, skickade Gripen International till det ungerska Ekonomi- och Transportministeriet den 4 december 2002. De industrisamarbetsprojekten uppgår till ett värde på cirka 1,5 miljarder Skr. (165 miljoner Euro). Bakgrundsinformation: Gripen International är kontraktsorganisation med ansvar för marknadsföring, försäljning och support av Gripenflygplan över hela världen. SAAB Sverige och BAE SYSTEMS i Storbritannien äger gemensamt Gripen International. Gripen är det första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst. Det är utvecklat för att möta såväl nuvarande som framtida hot, samtidigt som det uppfyller hårda krav på flygsäkerhet, pålitlighet, effektiv utbildning och låga användningskostnader. Gripen är redan i operativ tjänst i det svenska Flygvapnet som har beställt 204 plan (inklusive 28 tvåsitsiga). Gripen har också beställts av det sydafrikanska Flygvapnet (28 plan) och Ungern har tecknat avtal med den svenska regeringen om leasing av 14 Gripenplan. För ytterligare information kontakta: Owe Wagermark, Informationschef, Gripen International Mobil: 070 889 60 00 Fax: 013 18 0055 Email: owe.wagermark@gripen.com Marie Aktö, Informatör, Gripen International Mobil: 070 989 71 10 Email: marie.akto@gripen.com Foton: Bilder finns tillgängliga på: www.gripen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00970/wkr0002.pdf