Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 7 april 2003

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 7 april 2003 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 10 april 2003. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 15 april 2003. Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes av bolagsstämman. Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen till 2004 års bolagsstämma ska tillgå så att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas ordinarie bolagsstämma för beslut. Namnen på de fyra representanterna ska offentliggöras så snart de utsetts. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Björn Svedberg, Marcus Wallenberg och Alison Wood omvaldes. Nyval av Åke Svensson. Åke Svensson är chef för Saab Aerospace och tillträdande vd i Saab. Nyval av revisionsbolaget Ernst & Young till revisor för en tid av fyra år. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Styrelsen Saab AB Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information vänligen kontakta; Anders Stålhammar, Presschef Saab AB tel: 08-463 0175, 0708-89 70 96 Agneta Kammeby, Investor Relationstel: 013-18 71 25, 0708-89 43 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01270/wkr0002.pdf