Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Michael Andersson, Ny VD för Saabs regionalflygplansenhet, Saab Aircraft AB

Michael Andersson, Ny VD för Saabs regionalflygplansenhet, Saab Aircraft AB Efter 21 år inom Saab Aircraft, varav de senaste nio åren som chef för Kundstöd inklusive fyra år som företagets VD, väljer Hans Almér att gå i pension. Han ersätts av Michael Andersson, idag ställföreträdande chef för Saabs regionalflygplansenhet Saab Aircraft AB. VD-skiftet träder i kraft den 1 november i år. Hans och Michael kommer att arbeta parallellt för att säkerställa en smidig övergång fram till årsskiftet då Hans lämnar företaget. Michael har arbetat som ställföreträdande chef sedan november 2002. Han har en bakgrund som elektronikingenjör med fortsatt utbildning inom ekonomi och marknadsföring. Under sina 20 år på Saab Aircraft har han bl.a. varit ansvarig för Försäljnings- och Marknadsavdelningen samt dessförinnan innehaft ett flertal chefsbefattningar inom företagets kundstöds- och ingenjörsavdelningar. I sin nya roll som VD för Saab Aircraft AB kommer Michael Andersson att leda en global kundstödsorganisation med 330 anställda. Företaget är aktivt på alla kontinenter och ansvarar bl.a. för fortsatt luftvärdighet för flygplantyperna Saab 340 och Saab 2000. Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Sterling i Virginia, USA, erbjuder operatörer över hela världen support och underhåll för den sammanlagda flygplanflottan på över 500 Saab 340- och Saab 2000- flygplan. Saab Aircraft AB är en del av Saab AB:s affärsenhet Saab Aviation Services. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: John Belanger, Public Relations and Communications, Saab Aircraft AB, tel.: 013-18 31 01 www.saabaircraft.com www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00770/wkr0002.pdf