Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nominering av styrelseledamöter i Saab AB inför bolagsstämma 2004

Nominering av styrelseledamöter i Saab AB inför bolagsstämma 2004 I enlighet med beslut vid Saab AB bolagsstämma den 7 april 2003 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelse ordföranden kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanter Adine Grate Axén, Investor Marianne Nilsson, Robur Christer Elmehagen, AMF Pension Mats Gustafsson, SEB Fonder Ordinarie bolagsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 30 mars 2004. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Saabs styrelse kan vända sig till Saabs styrelseordförande på e-mail: chairman@saab.se eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail adresser: adine@investorab.com marianne.nilsson@robur.se christer.elmehagen@amfpension.se mats.gustafsson2@seb.se Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB Telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130, irene.svensson@saab.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00270/wkr0002.pdf