Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny organisation för Saab Aerospace i Linköping

Ny organisation för Saab Aerospace i Linköping Saab Aerospace i Linköping får en ny organisation från och med den 14 juli 2003. Verksamheten kommer att bedrivas i två nya affärsenheter, Saab Aerosystems och Saab Aerostructures. Dessutom bildas en supportenhet, Saab Support. Samtliga enheter kommer att rapportera direkt till Saabs koncernledning. Saab Aerosystems ska ha affärsfokus på försvarsmarknaden, med eget långsiktigt systemansvar för de egenutvecklade flygsystemen som Gripen, systemansvar i internationella partnerskap för nya avancerade flygsystem som obemannade farkoster (så kallade UAV:er), samt delsystemansvar för andra flygsystem, som taktiska system till helikopter. Chef för Saab Aerosystems blir Lennart Sindahl, som tillika blir platschef i Linköping med ansvar för relationer till politiker, myndigheter och näringsliv i regionen. Ställföreträdande chef för Saab Aerosystems blir Johan Lehander. - Tiden är nu mogen för en uppdelning av affärsområdet i två affärsenheter. Det nyligen utökade kontraktet med Ungern för Gripen och de fortsatta exportmöjligheterna är viktiga affärsförutsättningar för Aerosystems, säger Åke Svensson, tillträdande VD för Saab AB och avgående chef för Saab Aerospace. Saab Aerostructures affärsfokus blir delsystemleveranser av skrov- och strukturdelar till bland andra Gripen, Airbus, Boeing och helikoptrar. Saab Aerostructures får också utökat ansvar när det gäller skrovproduktion till Gripen. Chef för Saab Aerostructures blir Pontus Kallén. - Framgångsrika rationaliseringsprogram och nya projekt som bland annat Airbus A380 har skapat goda förutsättningar för ett lönsamt Aerostructures, säger Åke Svensson. Saab Support ska leverera efterfrågade koncerngemensamma tjänster till affärsenheter och bolag i Linköping, samordnat med andra orters supportenheter. Uppgiften blir främst att kostnadseffektivt leverera tjänster till Saab Aerosystems och Saab Aerostructures enligt deras definierade behov. Chef för Saab Support blir Kjell Johnsson. - Den nya organisationen ger större möjligheter för enheterna att fokusera på sina respektive kunder, samtidigt som det blir lättare att påverka de egna kostnaderna, säger Åke Svensson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta; Peter Larsson, informationschef Saab Aerospace, tel 013-18 00 18 eller 0734-18 00 18 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00120/wkr0002.pdf