Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Order från Ungern värd 2 miljarder för Saab

Order från Ungern värd 2 miljarder för Saab Det utökade leasingsavtalet om 14 Gripenflygplan från svenska staten till Ungern innebär också ett modifierings-arbete för Saab Aerospace. Beställningen är värd drygt 2 miljarder kronor för Saab. Den 3 februari tecknade Försvarets Materielverk (FMV) och den ungerska staten ett tilläggsavtal till det ursprungliga leasingavtalet från 2001 om ytterligare modifiering av 14 Gripenflygplan. Med anledning av detta har ett avtal rörande ett utökat utvecklings- och modifieringsarbete tecknats som är värt drygt 2 miljarder kronor för Saab. Modifieringsarbetet innebär att de 14 Gripenflygplanen bland annat får lufttankningsförmåga, ombordgenererande syre (OBOGS), engelskspråkiga färgdisplayer i cockpit, Nato-interoperabelt kommunikationssystem och förmåga att bära Nato-vapen inkluderande laserstyrda bomber. Bakgrunden till avtalet är att Sverige har kunnat erbjuda Ungern ett flygplan i världsklass till ett förmånligt pris med bra finansieringsvillkor och med ett långsiktigt industriellt samarbete. -Denna lösning visar den vidareutvecklingsförmåga som är möjlig med Gripen-systemet och bekräftar Gripens position inom Natos flygstridskrafter. Liknande lösningar bör även kunna erbjudas andra länder, säger Åke Svensson, affärsområdeschef för Saab Aerospace. Tilläggsavtalet innebär att Ungern blir det första Natolandet som kommer att operera den fjärde generationens stridsflygplan och därmed uppfylla såväl de nationella, europeiska kraven och kraven från Nato. Efter en leasingperiod på tio år avser Ungern att köpa flygplanen. Det nya modifieringsarbetet innebär att leveranserna flyttas fram till ett år till 2006. Modifieringsarbetena sker vid Saab Aerospace i Linköping. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 109, mobil: 0709-89 7109 www.saabeaerospace.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00290/wkr0002.pdf