Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab AB publicerar årsredovisningen för 2002 på nätet

Saab AB publicerar årsredovisningen för 2002 på nätet Idag, den 27 februari, kl. 12.00 publicerar Saab AB sin årsredovisning för 2002 på hemsidan www.saab.se/ir. Den tryckta årsredovisningen kommer aktieägarna till del den 3 mars och kan beställas från och med nästa vecka. Detta är första året som Saab AB publicerar årsredovisningen på Internet innan den ges ut i tryckt form. Syftet är att förbättra tillgängligheten och snabbheten i informationsgivningen. Den årsredovisning som publiceras i pdf-format på Saabs hemsida kan skrivas ut och laddas hem, och tillför dessutom ökad användbarhet jämfört med vad som är möjligt i det tryckta formatet. Användaren erbjuds bland annat en indexerad och sökbar innehållsförteckning med flera nivåer, fritextsökning i hela dokumentet, länkar från årsredovisningens resultat- och balansräkning direkt till noter samt direkt indexering på respektive not. I tillägg tillhandahålls resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys som separata Excel-dokument på Saabs hemsida i syfte att underlätta för egna analyser av siffermaterialet. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25 Iréne Svensson, Informationsdirektör, tel 08 - 463 01 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00100/wkr0002.pdf