Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab avser öka sitt samarbete med Grintek

Saab avser öka sitt samarbete med Grintek Saab och Grintek har idag offentliggjort sin ambition om utökat samarbete som innebär att Saab förvärvar drygt 20 % i Grintek. Förvärvet förutsätter att Grinteks aktieägare godkänner köpet vilket väntas ske till mitten av januari 2004. Grintek Ltd levererar elektronikrelaterade produkter och tjänster till branscher inom telekommunikation, försvar, gruvindustri, flygteknik, trafikledning, säkerhet och kraftproduktion på marknader i Sydafrika och på valda exportmarknader. Koncernen är noterad på börsen i Johannesburg och har ett marknadsvärde på cirka 600 miljoner rand. Grintek har cirka 1 300 anställda, varav en stor andel är ingenjörer och tekniker. Saab och Grintek bedriver sedan tidigare samarbete i Grintron Pty Ltd där Grintek Ltd äger 51 % och Saab 49 % av aktierna. Grintron är verksamt inom försvarssegmentet i Sydafrika och på exportmarknaden. Saab är ett världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga till systemintegration. Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där vår kompetens efterfrågas. Saab har världen som marknad, men forskning, utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Saab har drygt 14000 anställda. Den totala omsättningen är cirka 17000 Mkr. Forskning och utveckling utgör ca 25 procent av omsättningen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB Telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00650/wkr0002.pdf