Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Bofors Underwater Systems AB i Motala varslar 100 personer

Saab Bofors Underwater Systems AB i Motala varslar 100 personer Efter beslut i styrelsen för Saab Bofors Underwater Systems AB, har företaget idag lämnat ett varsel till Länsarbetsnämnden som berör 100 personer, varav 50 arbetare och 50 tjänstemän. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas omedelbart. Beslutet grundar sig på en vikande beläggning och bristande lönsamhet. Företaget måste också möta en förändrad marknadssituation, vilket medför att verksamheten inriktas mot ett tjänsteproducerande företag med möjlighet till produktion av mindre serier och demonstratorer. - När inneliggande ordrar på tunga torpeder avslutas kommer beläggningssvackan att påverka företaget, därför är det nödvändigt att lägga detta varsel. Det är givetvis mycket tråkigt, säger Mikael Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB. - Från företagets sida kommer vi göra vårt bästa för att mildra omständigheterna för de medarbetare som berörs, avslutar Mikael Grodzinsky. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information var vänlig kontakta: Mikael Grodzinsky, VD, Saab Bofors Underwater Systems AB Tfn: 0141-22 45 10, 073-668 2600 Katarina Tolgfors, Bitr. Informationschef, Saab Bofors Dynamics AB, Tfn: 0586-811 57, 073-668 11 57 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00240/wkr0002.pdf