Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Contracting har fått en order värd 19 miljoner kronor för systeminstallationer i pansarterrängbil XA 202

Saab Contracting har fått en order värd 19 miljoner kronor för systeminstallationer i pansarterrängbil XA 202 Saab Contracting har i konkurrensupphandling utvalts av Försvarets materielverk som systemleverantör för systeminstallationer i fyra varianter av pansarterrängbil XA 202 . Ordern innebär projektering, konstruktion, installation, driftsättning, systemsäkerhetsarbete och miljöprov av fyra stycken olika varianter av pansarterrängbil XA 202 (radiolänk, stridsledning, stör och pejl). Totalt ingår systeminstallation i 17 fordon. Ordern ger även FMV möjlighet att utlösa optioner för samtliga varianter. - Affären ligger inom Saab Contracting kärnverksamhet och samtidigt representerar den det vägval mot systemleverans som företaget eftersträvar säger Lennart Forslund, VD, Saab Contracting. - Affären är ett bra bevis på Saab Contracting förmåga att hantera ett helhets åtagande från projektering till driftsättning, ett systemansvar, fortsätter Lennart. Pansarterrängbilen är tillverkad av finska Patria för olika funktioner i den svenska Pansarterrängbil-bataljonen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Forslund, Verkställande Direktör, Saab Contracting tfn: 0589-39 71 10 Pär Eriksson, Affärsansvarig, Saab Contracting tfn: 0589-39 71 36 www.saab.se www.saab.contracting.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00210/wkr0002.pdf