Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab, Ericsson, IBM och Boeing i samarbete inför framtidens nya försvarslösningar

Saab, Ericsson, IBM och Boeing i samarbete inför framtidens nya försvarslösningar Saab, Ericsson, svenska IBM och amerikanska Boeing har tillsammans lämnat in offert till FMV avseende uppbyggnad av det svenska framtida nätverkbaserade försvaret Regering och Riksdag har bestämt att det svenska försvaret skall utvecklas mot ett nätverksbaserat försvar (NBF). De framtida försvarslösningarna innehåller ett nytänkande med användning av civilt utvecklad teknik där nya och befintliga försvarssystem anpassas för att ingå i ett integrerat försvar. De samarbetande företagen bildar ett kraftfullt team med förmåga att utveckla systemlösningar som lägger grunden för ett sådant nätverksbaserat försvar. Delar av lösningarna bedöms också kunna användas för att stärka det civila samhället inom kommunikations- och informationssystemområdena. Saab har erfarenhet av och kompetens inom utveckling, tillverkning och underhåll av breda försvarssystemlösningar samt tillhandahållande av därmed sammanhängande avancerade tekniska produkter och tjänster inom försvar, flyg, rymd och näraliggande områden. Saab har kompetens avseende systemsammanhållning, integration och systemdesign på "högre" systemnivåer samt inom avancerade lednings-, vapen- och plattformssystem. Ericsson är världsledande inom infrastruktur för telekommunikation och levererar kompletta helhetslösningar för samtliga mobilsystem standarder. Ericsson är också världsledande inom fasta system för flertjänstnät och bredbandsteknik. Ericsson är även bland de främsta i världen vad gäller komplexa radarlösningar för såväl mark-som sjö- och luftburna plattformar inklusive ledningsfunktionalitet och omvärldssystem. IBM bidrar med företagets samlade erfarenheter från att driva och utforma stora komplexa lösningar baserade på informationsteknologi. Lösningar som är flexibla, skalbara, robusta och baserade på öppna standarder. Forskningsresurser från On Demand Innovation Services, som är IBM Research tjänsteorganisation, kommer att ställas till förfogande. Boeing är ett betydande amerikanskt försvarsföretag som av USA:s försvarsdepartement utsetts till en ledande aktör inom utvecklingen av framtida försvarssystem. Boeings tekniska kompetens, i kombination med dess överlägsna arkitektur och integrationskunskaper, ger Boeing en unik position för att framgångsrikt stödja genomförandet av NBF-programmet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB, tel.+46 ( 0) 8-463 01 30, +46 (0) 734-187130, www.saab.se Svante Bergh, Direktör, Strategisk Marknad Ericsson Microwave Systems AB Tel +46 31 7476767, e-mail: svante.bergh@emw.ericsson.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00140/wkr0002.pdf