Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space bidrar till sökandet efter liv på Mars

Saab Ericsson Space bidrar till sökandet efter liv på Mars Europas första mission för att utforska den mystiska röda planeten kommer att starta från Baikonur i Kazakstan den 2 juni. Satelliten Mars Express och dess landarfarkost, Beagle-2, har som uppgift att söka efter tecken på liv. Saab Ericsson Space AB har levererat utrustning som är nödvändig för att uppdraget skall lyckas. Satelliten Mars Express kommer att vara på väg till sitt mål ända tills i december när den beräknas gå in i en polär bana runt Mars och cirkla där i ett helt Mars-år. Väl där, kommer Mars Express att släppa loss landaren Beagle-2 (döpt efter ett av Darwins experiment). Landaren kommer att använda sina instrument för att söka efter befintliga och utdöda livsformer. Mars Express kommer under tiden att ta detaljerade bilder av Mars och också med hjälp av radar leta efter vatten i flytande eller frusen form ner till kilometerdjup under planetens yta. Mars Express har finansierats av europeiska rymdstyrelsen ESA. Saab Ericsson Space har levererat satellitens datahanteringssystem till projektets huvudleverantör Astrium i Toulouse, Frankrike. Detta system har till uppgift att kontrollera satellitens funktioner och rapportera dess status till markkontrollen. Det levererade systemet är av samma typ som det system som redan levererats till kometlandaren Rosetta som fortfarande väntar på marken på sitt omplanerade uppdrag. Saab Ericsson Space har också levererat satellitantenner för kommunikation till Alenia i Turin, Italien, en annan av huvudleverantörena inom projektet. Leveranserna omfattar ett antal utvecklingsmodeller och apparater till ett fullt redundant system. Till bärraketen Soyuz, bidrar Saab Ericsson Space med ett separationssystem som håller fast satelliten vid raketen under uppskjutningen och sedan frigör satelliten när rätt banposition uppnåtts. Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda, varav 420 i Göteborg. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För ytterligare information, kontakta: Lars Nordfeldt, Informationschef Tfn: 031-735 43 12, Mobil 0703-668 03 12, Fax: 031-735 45 00 För ytterligare information om projektet, besök speciell hemsida om Mars Express på ESA's hemsida: http://sci.esa.int/home/homepage/ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00250/wkr0002.pdf