Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Ericsson Space levererar frekvensomvandlare till Spaceway

Saab Ericsson Space levererar frekvensomvandlare till Spaceway Saab Ericsson Space har levererat utrustning till Spaceway, nästa generations bredbandssystem via satellit. Systemet består av tre satelliter tillverkade av Boeing Satellite Systems och är det första av sitt slag på millimetervågs-frekvenser (Ka-band). Satelliterna kommer att förse Nordamerika med trådlös tvåvägskommunikation för data, internet och multimedia. - Det är en milstolpe för oss att vi nu levererar utrustning till en nyttolast för Ka-band. Kompetens på det frekvensbandet är en viktig tillgång för framtiden. Vi är tacksamma att världens största satellittillverkare, Boeing har givit oss detta förtroende, säger VD Bengt Mörtberg. Hughes Network Systems har som beställare och operatör investerat 1.8 Miljarder dollar för att kunna erbjuda bredbands-anslutning till de 40 miljoner hushåll i Nordamerika som idag saknar möjlighet via det markbundna nätet. För företag erbjuds möjligheter till videokonferenser, telemedicinska tillämpningar och interaktiv utbildning som några exempel. Kapacitetsutnyttjandet kan varieras genom s.k. "Bandwidth-on- demand", med datanedladdning upp till 50 Megabit per sekund (Mbps) medan uppladdning kan ske med 16 Mbps. Spaceway-satelliterna har en kapacitet som är 5-8 gånger högre än dagens satelliter tack vare teknologi som förutom bredbandsprestanda inbegriper att man har en digital "telefonväxel" ombord och en antenn som kan anpassas efter den trafikbelastning och geografiska kundfördelning som råder i varje ögonblick. Den första satelliten kommer att skjutas upp tidigt nästa år från Stilla havet. Spaceway har global tillgång till Ka- bandets spektrum, så vidare utbyggnad av systemet är att vänta om man får den ekonomiska framgång som planerats. Saab Ericsson Space har levererat 6 st. Upconverters, vars funktion är att konvertera signaler från basbandet (20 - 480 MHz) till satellitens nedlänksfrekvens vid 20 GHz (Ka-band). Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda, varav 420 i Göteborg. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För mer information vänligen kontakta: Lars Nordfeldt, Informationschef Telefon: +46 31 735 4312, Mobil: +46 703 668 0312, Fax: +46 31 735 45 00 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00410/wkr0002.pdf