Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space varslar 80 personer i Göteborg

Saab Ericsson Space varslar 80 personer i Göteborg Saab Ericsson Space varslar ytterligare 80 personer vid Göteborgsverksamheten. Den internationella marknaden för telekommunikationssatelliter är fortsatt svag och Sveriges rymdbudget har under ett antal år successivt beskurits. Saab Ericsson Space har sedan bildandet 1992 framgångsrikt marknadsfört produkter för användning ombord på kommersiella telekommunikationssatelliter. De senaste åren har detta områdes andel av företagets omsättning varit ca 50 %. Förra året beställdes dock enbart 5 nya satelliter på världsmarknaden mot normalt 25-30. Marknaden väntas fortsatt vara svag under de närmaste åren. Det är till stora delar en effekt av den allmänna telekommunikationskrisen. - I denna svåra situation accentueras problemen ytterligare av att den statliga budgeten för rymdverksamhet fortsatt att minska och i dagsläget tyder inget på att någon ökning av anslagen är att vänta. Sammantaget leder detta till en mycket bekymmersam situation för svensk rymdindustri, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. Personal både inom konstruktion, produktion och administration kommer att beröras av dagens varsel. MBL-förhandlingar inleds omgående. Företaget samarbetar liksom vid tidigare varsel med Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen. Saab Ericsson Space AB's anläggning i Linköping och dotterbolaget Austrian Aerospace i Wien, Österrike, berörs inte av åtgärderna. Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda, varav 420 i Göteborg. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För ytterligare information, kontakta: Lars Nordfeldt, Informationschef Tfn: 031-735 43 12, Mobil 0703-668 03 12, Fax: 031-735 45 00 www.saab.se www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00230/wkr0002.pdf