Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning på 435 MSEK för integration av Meteor på Gripen

Saab får beställning på 435 MSEK för integration av Meteor på Gripen Gripen kommer att bli det första flygplanet som utprovar medeldistansroboten Meteor. Som ytterligare ett led i Meteorbeställningen, där Saab Bofors Dynamics i augusti 2003 fick ordern om utveckling och produktion från MBDA, får Saab Aerosystems nu en beställning avseende integration av Meteor på Gripen på 435 miljoner svenska kronor. - Meteorprogrammet är ett omfattande utvecklingsprojekt som pågår fram till 2010. Det är ett stort projekt som kan växa och det är viktigt både för Saab och för Sverige att vara med, säger Johan Lehander, chef för Gripen, Saab Aerosystems. Meteor är en medeldistansrobot som är cirka 3,5 meter lång och som används mot luftmål. I framtiden ska den ersätta den amerikanska AMRAAM. Utvecklingen av radarjaktroboten Meteor bedrivs som ett internationellt industriprojekt där Storbritannien, Tyskland, Sverige, Frankrike, Italien och Spanien deltar. I juni 2002 lämnade Saab Aerosystems en offert till Försvarets Materielverk gällande partiell integration och utprovning av Meteor på JAS 39 Gripen för provändamål. FMV har ett internationellt åtagande där de bidrar med Gripen som provplattform för att stödja utvecklingen av roboten och förbereda integrationen på Gripen. Senare kommer även Meteor att integreras på Rafale och Eurofighter, men detta sker längre fram i tiden. Gripen ligger längst fram i utvecklingen och är det enda stridsflygplan som idag är tillgängligt för utprovning av framtidens högteknologiska medeldistansrobotar. Första skottet med Meteor planeras till år 2005 och kommer att skjutas från Gripen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Heidi Wendt, Informationschef, Saab Aerosystems Tfn: 013-18 00 17, Mobil: 0734-18 00 17 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00540/wkr0002.pdf