Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får nytt kontrakt på leveranser till British Army för 100 MSEK

Saab får nytt kontrakt på leveranser till British Army för 100 MSEK Saab Training Systems, Huskvarna, har fått en beställning från Raytheon- Lockheed Martin Javelin Joint Venture (USA), värd 100 MSEK. Eventuell extra utrustning och supporttjänster tillkommer. Utvecklingen av lasersimulatorn Saab BT46 JAVELIN bedrivs gemensamt av Saab Training Systems och Raytheon-Lockheed Martin Javelin Joint Venture, som är huvudleverantör till British Army av det kompletta JAVELIN-systemet med vapen och utbildning. - Den här beställningen är ett viktigt genombrott, eftersom vi för första gången når utanför de nuvarande utbildningsområdena för DFWES taktisk träning, ut till de olika regementena runt om i Storbritannien. Den stärker också vår position som partner, när företag inom försvarsindustrin skall leverera kompletta vapen- och utbildningssystem till militära beställare, säger Johan Ohlson, VD för Saab Training Systems AB. Lasersimulatorn Saab BT46 JAVELIN är en central utbildningskomponent i JAVELIN-programmet, som med hög grad av realism låter användaren öva sig i vapenhantering och användning av systemet i en utomhusmiljö med taktiska parametrar. Simulatorn kommer också att användas tillsammans med utbildningssystemet DFWES (Direct Fire Weapon Effect Simulator), som Saab Training Systems levererat och nu tillhandahåller underhåll av till förband i Storbritannien samt brittiska förband i Tyskland och Kanada. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad militär utbildningsmateriel som lasersimulatorsystem, instrumenterade träningsanläggningar, målmateriel samt tjänster som service och underhåll av levererade system. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Eriksson, UK Programme Manager, Saab Training Systems AB, Tel: 0709 48 83 23, 036 38 83 23 Lars Birging, Vice President Marketing, Saab Training Systems AB, Tel: 036 38 87 06 Anders Jonzon, Communications Manager, Saab Training Systems AB, Tel: 036 38 81 16 www.saab.se www.saabtrainingsystems.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00470/wkr0002.pdf