Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab, Nokia och Swedia Networks bildar konsortium för att bygga ett nationellt radiokommunikationssystem

Saab, Nokia och Swedia Networks bildar konsortium för att bygga ett nationellt radiokommunikationssystem Försvarets Materielverk (FMV) har uppdraget att upphandla ett gemensamt radiokommunikationssystem för medborgarnas skydd och säkerhet i Sverige. Specifikationerna har utarbetats av den så kallade RAKEL-kommittén som 2004 kommer att övergå i en myndighet och ansvara för utbyggnaden av systemet. Saab, Nokia och Swedia Networks har beslutat lämna ett gemensamt anbud på upphandlingen som omfattar system, infrastruktur, utbyggnad, drift och underhåll för samtliga skydds- och säkerhetsmyndigheter. Till dessa hör bland andra polisen, Räddningsverket, tullen, kustbevakningen och försvarsmakten. - Jag är mycket glad över att kunna presentera konsortiet bakom detta anbud, säger Lennart Forslund, VD Saab Contracting AB. Inom området digital radiokommunikation och TETRA-standarden är Nokia infrastrukturleverantör till mer än 50 organisationer runt om i världen. Swedia Networks har 30 års erfarenhet av att driva och underhålla skyddsmyndigheters radiosystem. Saab har över 40 års erfarenhet inom tele- och systemintegration. Våra samlade erfarenheter gör att vi kan erbjuda allt som krävs av ett modernt radiokommunikationssystem. Konsortiet erbjuder sig att leverera: * En beprövad nationell infrastruktur som omgående tillgodoser ansvariga civila, beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radio kommunikation. * Effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga medlen kan användas till kärnverksamheterna. * Verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid varje insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation. * Utveckling av den svenska kompetensen inom området radiokommunikation och avancerade användarapplikationer. * En kostnadseffektiv lösning - ett gemensamt kostnadsdelat radio kommunikationssystem med sund balans mellan investerings-, implementerings- och driftskostnader. Utbyggnaden av radiokommunikationssystemet kommer att ge Sverige en unik möjlighet att skapa en nordisk-baltisk plattform och därigenom bli en europeisk spjutspets i tekniskt genomförande och användning av tjänster inom skydds- och säkerhetsområdet. För frågor: kontakta Lennart Forslund, Saab Contracting AB, telefon 070- 713 0808. Om RAKEL (www.sou.gov.se/rakel/index.htm) RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning". Det är den kommitté som regeringen tillsatte i september 2002 för att analysera förutsättningarna för att anskaffa ett gemensamt nationellt radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter. Regeringen beslutade i maj 2003 att upphandlingen av RAKEL-systemet skulle inledas. Den 17 november ska anbuden vara inlämnade till FMV. Om Saab (www.saab.se) Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets kompetenser och resurser för systemintegration. Exempel på områden där Saab är djupt involverade och har en stor kompetens är inom det nätverksbaserade försvaret, leveranser till skydds- och säkerhetsmyndigheterna samt för civil beredskap. Ytterligare exempel är systemleveranser inom telekommunikations- och informationsområdet till näringsliv och offentlig sektor där både tele- och radioteknik utnyttjas för en mängd olika applikationer. Antal anställda: 13 600 För mer information om Saab, kontakta presschef Peter Larsson, 0734-18 00 18, e-post peter.larsson@saab.se. Om Nokia (www.nokia.se) Nokia är världsledande inom mobil kommunikation. Erfarenhet och innovationsförmåga, med fokus på användarvänlighet och säkerhetslösningar, har gjort Nokia till världens ledande leverantör av mobiltelefoner samt till en av de ledande leverantörerna av mobila, fasta och IP-baserade nätverk. Genom att addera mobilitet till Internet skapar Nokia nya möjligheter för företag och förbättrar vardagen för privatpersoner. Nokia är listat på sex börser och är ett av de företag i världen som har den bredaste ägarbilden. Antal anställda: 52 000 För mer information om Nokia, kontakta informationschef Michael Smirnoff, telefon 0709-93 83 85, e-post michael.smirnoff@nokia.com. Om Swedia Networks (www.swedianet.se) Swedia Networks har inom området Public Safety ett omfattande samarbete med de organisationer som ytterst ansvarar för samhällets säkerhet, organisationer som till exempel Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB, Räddningsverket, kommunala räddningstjänster och Krisberedskapsmyndigheten. Genom mångåriga drift- och underhållsuppdrag åt Luftfartsverket har Swedia Networks erfarenhet av att svara upp mot exceptionella krav på säkerhet och tillförlitlighet. Swedia Networks är en av Europas ledande telekomentreprenörer som bygger, övervakar och underhåller infrastrukturer för radio-, tele- och datakommunikation. Företaget grundades 1998 men har sitt ursprung som del av Telia. Företagets historia sträcker sig därmed så långt tillbaka som 1853 då den första infrastrukturen för telegrafi började byggas. Swedia Networks ingår i Telefosgruppen, ägare är Industri Kapital 2000- fonden (51%) och TeliaSonera (49%). Antal anställda: 2300 För mer information om Swedia Networks, kontakta kommunikationsansvarig Christine Kullgren, 0736-25 84 91, e-post christine.kullgren@swedianet.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00680/wkr0002.pdf