Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

SNPE, Saab och Patria bildar ett ledande europeiskt krut- och sprängämnesföretag - EURENCO

SNPE, Saab och Patria bildar ett ledande europeiskt krut- och sprängämnesföretag - EURENCO Den franska koncernen GROUPE SNPE och dess dotterbolag SNPE Matériaux Energétiques (SME) samt NEXPLO Industries ägare, den svenska Saab- koncernen och den finländska Patria-koncernen, har idag undertecknat ett bindande avtal med avsikt att slå samman sina respektive krut- och sprängämnesverksamheter till ett företag med namnet EURENCO, European Energetic Corporation. GROUPE SNPE kommer att äga 60,2 % i det nya bolaget och Patria och Saab 19,9 % vardera. Enligt tidplanen kommer EURENCO att vara i drift i början av år 2004, efter att nödvändiga myndighetstillstånd erhållits. Företaget kommer inledningsvis att ha en omsättning på över 100 MEUR och få 850 anställda. EURENCO kommer att ha sitt huvudkontor i Paris, med fyra nationella dotterbolag verksamma i Belgien, Finland, Frankrike och Sverige. Avsikten hos såväl aktieägare som det nya företagets kommande ledning är att skapa ett världsledande företag inom krut- och sprängämnesområdet, med en hög nivå vad avser teknologi och kunskap, som skall vara en säker och pålitlig leverantör till ammunitionstillverkare i både Europa och övriga delar av världen. EURENCO skall fokusera på miljö- och säkerhetsfrågor, och kommer att utveckla sina fem industrianläggningar (Clermont i Belgien, Vihtavuori i Finland, Bergerac och Sorgues i Frankrike samt Karlskoga i Sverige) med tonvikt på deras respektive styrkor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Lagerqvist, Saab Nexplo, tel: 0586-831 52 www.saab.se www.snpe.com www.patria.fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00400/wkr0002.pdf