Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Sydafrikanska Grintek och Saab etablerar ledningssystemverksamhet i Sydafrika

Sydafrikanska Grintek och Saab etablerar lednings-systemverksamhet i Sydafrika Sydafrikanska Grintek och Saab utökar sitt samarbete och etablerar tillsammans verksamhet för ledningssystem genom bildandet av GrIDS, Grintron Integrated Defence Solutions. Affärsenheten, som inledningsvis kommer att ha ett 25-tal anställda i Centurion, Sydafrika, har medverkat i utvecklingen av ledningssystem för Sydafrikas luftförsvar. - Affären är ett led i Saabs långsiktiga strategi att växa även genom förvärv. Den är också viktig för vårt långsiktiga engagemang i Sydafrika och vår vilja att bli en betydelsefull spelare på den internationella marknaden för nätverksbaserat försvar, säger Saabs VD Åke Svensson. Affärsenheten organiseras inom företaget Grintron som ägs till 51 procent av Grintek och 49 procent av Saab. Övriga affärsenheter inom Grintron är Avitronics, Grintek Communication Systems och Logtronics. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Erman, VD, SaabTech Tel: + 46 70 554 00 40 Anna Bergenlid, Informationschef, SaabTech Tel: + 46 70 573 99 42 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00590/wkr0002.pdf