Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Utdrag ur vd Bengt Halses anförande vid Saabs bolagsstämma den 7 april 2003

Utdrag ur vd Bengt Halses anförande vid Saabs bolagsstämma den 7 april 2003 Saabs koncernchef och vd Bengt Halse redogjorde i sitt anförande vid Saabs bolagsstämma i Linköping idag för sitt perspektiv på Saab från det att bolaget åter blev självständigt 1995 samt de utmaningar företaget står inför. Åke Svensson, som tillträder som vd den 14 juli i år, utvecklade hur han ser på företagets strategi och framtida utveckling. 2002 ett bra år - Vi fortsatte att leverera goda finansiella resultat och orderstocken växte till den högsta nivån någonsin. För vår försvarsverksamhet blev det ett år med fortsatt god orderingång, sade koncernchef och vd Bengt Halse vid Saabs bolagsstämma i Linköping idag. Siffrorna för 2002 bekräftar den bilden. Rörelseresultatet och marginal, exklusive reavinster, fortsatte att förbättras. Rörelsemarginalen, rensad från reavinster, har på två år förbättrats från 5,0 till 7,4 procent. Den organiska tillväxten var fem procent, och 2002 uppgick omsättningen till 16,5 miljarder kronor. Orderingången blev 20 miljarder kronor och orderstocken vid årsskiftet var 43 miljarder kronor. Vinsten per aktie uppgick till 6 kronor och 87 öre. - Vi har alltså fortsatt att förbättra vårt resultat och vi har en orderstock på en bra bit över 2,5 gånger årsomsättningen. För innevarande år bedömer vi att rörelseresultat och marginal kommer förbättras väsentligt, men att marginalen sannolikt inte når vårt långsiktiga tioprocentmål förrän 2004. Bengt Halse blickade tillbaka på sin tid på Saab och konstaterade att han fått vara med och driva ett företag i stark förändring, på en marknad och i en omvärld i snabb omvandling. Saab 1995-2002 - När vi 2000 förvärvade Celsius tog vi på allvar ledningen för den verkligt stora strukturförändringen i svensk försvarsindustri, sa Bengt Halse. I ett slag blev vi ett dubbelt så stort, men framförallt ett mer komplett, företag. Bengt Halse konstaterade också att åternoteringen på Stockholmsbörsen den 18 juni 1998 innebar en stor förändring för Saab. Saab gick från att vara ett helägt dotterbolag, till att vara ett företag med 40 000 aktieägare. Bengt Halse visade att omsättningen sedan åternoteringen har fördubblats och att exportandelen för flyg- och försvarsverksamheten har ökat. Rörelseresultatet, reavinster undantagna, har förbättrats varje år sedan 1998 och det egna kapitalet har ökat med 2,8 miljarder kronor, samtidigt som 1,5 miljarder kronor delats ut till Saabs aktieägare. Strategi Åke Svensson, som tillträder som Saabs koncernchef och vd den 14 juli i år, redogjorde för den strategi styrelsen fastställt för Saabs verksamhet under de närmaste åren. - För det första ska vi ytterligare öka satsningarna på export av befintliga produkter och system, för det andra ska vi fortsatt utveckla framtida system i partnerskap eller på egen hand och för det tredje ska vi ha ett fortsatt fokus på förvärv och avyttringar, sa Åke Svensson. - Vi ska vara ett bolag som är med och fortsätter och omstrukturerar försvarsindustrin. Vi har den finansiella och organisatoriska styrkan att förvärva både stora och små verksamheter, såväl i Sverige som utomlands. Vi har goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas som ett av de mest spännande högteknologiska företagen i vår del av världen. Vi har en rad system som har möjlighet att ytterligare stärka sina positioner internationellt och vi har en integrationskompetens på en systemnivå där få andra företag kan konkurrera med oss. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01290/wkr0002.pdf