Skip to content Go to main navigation Go to language selector

AerotechTelub får beställning på träningssystem från Hägglunds

AerotechTelub har tecknat kontrakt med Land Systems Hägglunds AB avseende ett tränings- och utbildningssystem för tekniker. Systemet är avsett att användas av den schweiziska Armén för utbildning på stridsfordon CV9030 CH, som Hägglunds levererar. Avtalet är värt ca 40 Mkr och avser leveranser under 2005-2006. Avtalet berör primärt AerotechTelubs verksamheter i Arboga och Linköping.

– Denna order är ytterligare ett bevis på vår styrka inom området operativa stödsystem, där system för utbildning och träning av tekniker och operatörer är en nisch. Vi har tidigare en lång tradition som leverantör av stödsystem för träning, planering och utvärdering till det svenska flygvapnet. Under 2004 har vi bland annat levererat system för teknikerutbildning på JAS 39 Gripen. Detta kontrakt innebär ett stort och betydelsefullt steg in även på marknaden för landbaserade system, säger Kristian Hammar, divisionschef på AerotechTelub. Användandet av datorbaserade träningssystem i teknikerutbildningen ger stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar för användarna. Detta gäller särskilt när det handlar om tekniskt komplexa system som t ex inom försvarsteknologiska tillämpningar, där utbildningskostnaderna annars kan bli mycket stora. För stridsfordon CV9030 CH innebär användandet av detta system att såväl tekniker som operatörer kan träna handhavande och felsökning i systemet i en kontrollerad och fullt realistisk miljö. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristian Hammar, divisionschef AerotechTelub, 070-715 31 85, kristian.hammar@aerotechtelub.se Thomas Carlsson, affärsenhetschef, 0730-66 66 42, thomas.carlsson@aerotechtelub.se Magnus Palmér, Systemteknik Marknad, 070-640 88 03, magnus.palmer@aerotechtelub.se