Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub nummer ett vid upphandling av IT- konsulttjänster

AerotechTelub nummer ett vid upphandling av IT-konsulttjänster Vid utvärderingen av ett stort antal anbudsgivare har AerotechTelub rankats högst bland företag som kan leverera alla efterfrågade IT- konsulttjänster till 51 myndigheter i Stockholms län. Försvarets materielverk (FMV) har, på uppdrag av Statskontoret, genomfört en upphandling av ramavtal för IT-konsulttjänster till de statliga myndigheterna i Stockholms län. Ramavtalen kommer att gälla två år med möjlighet till ett års förlängning. Totalt handlar inköpsvolymerna om ca 1 -1,5 miljarder kr per år. - Detta är en mycket stor framgång för oss. Nu har vi bevis på att vår kompetens och kapacitet är i klass med de mera kända företagen i IT- branschen. Sannolikt kommer därför flera av upphandlingarna också att tillfalla oss. Vårt breda utbud av IT-tjänster har vi byggt upp under många år och våra kunder finns nu på alla marknader, säger Joakim Kruse, divisionschef på AerotechTelub. I utvärderingen av IT-konsulttjänster ingår verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemförvaltning samt infrastruktur. Totalt klarade sju företag de efterfrågade kraven för att vara en komplett IT-konsultleverantör till olika myndigheter lokaliserade i Stockholm. Ramavtalen har en klausul som säger att de kan börja gälla först när inkomna överklaganden behandlats rättsligt. När det inträffar beror på den rättsliga processen. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 350 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Thörnqvist, tel 0470-42 759, 070-592 71 43 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/07/20040907BIT00130/wkr0001.pdf