Skip to content Go to main navigation Go to language selector

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 · Omsättningen blev 17.250 mkr (16.538). · Årets resultat efter skatt uppgick till 746 mkr (732). · Resultatet per aktie var 7,00 kr (6,87). · Föreslagen utdelning per aktie är 3,50 kr (3,50). · Orderingången uppgick till 19,6 miljarder kronor (19,5), varav 4,5 miljarder kronor i fjärde kvartalet (3,8). Orderstocken uppgår därmed till 46 miljarder kronor (43). · Rörelseresultatet uppgick till 1.293 mkr (1.220) och resultatet efter finansiella poster var 1.073 mkr (993). · Det operativa kassaflödet uppgick till 545 mkr (-92). För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tel 013 - 18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30 Presskonferens med VD Åke Svensson Idag torsdag den 12 februari kl 15.00, World Trade Center, Stockholm Telefonintervju med VD Åke Svensson: Idag torsdag den 12 februari tel 013 - 18 00 18 Kontakta Peter Larsson tel 0734 - 18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag torsdag den 12 februari kl 16.30 tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information. tel 0734 - 18 71 49 Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00520/wkr0001.doc Hela kommunikèn http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00520/wkr0002.pdf Hela kommunikèn

Downloads

PDF
27 februari 2020