Skip to content Go to main navigation Go to language selector

CSM Materialteknik varslar 20 personer i Linköping

CSM MATERIALTEKNIK VARSLAR 20 PERSONER I LINKöPING CSM Materialteknik AB har idag lämnat in ett varsel till Länsarbetsnämnden i Linköping. Varslet berör 20 tjänstemän i Linköping. - Åtgärden att behöva varsla duktiga medarbetare är mycket tråkig men tyvärr nödvändig. Från företagets sida kommer vi att göra vårt bästa för att stödja de medarbetare som drabbas, säger VD Göran Lindström. Varslet är ett resultat av att orderingång, beläggning och resultat försämrats kraftigt under slutet av förra året och med hänsyn tagen till rådande marknadssituation ser den närmaste framtiden fortsatt besvärlig ut. Berörda fackliga organisationer är informerade. CSM Materialteknik AB är ett bolag inom Saab med verksamhet i Linköping och Järfälla. CSM Materialteknik har 128 anställda som arbetar med konsultativa utredningar, utvecklings- och processtöd, rådgivning, utbildning samt provning inom tillämpad material- och processteknik. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Lindström, VD, tel 013-169001 eller 0734-189001 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT00280/wkr0002.pdf