Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2004

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2004 · Omsättningen var 8.370 mkr (8.273). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 427 mkr (240). · Resultatet per aktie var 4,00 kr (2,25). · Orderingången första halvåret uppgick till 8,7 miljarder kr (12,4) miljarder kr, varav 4,5 (6,0) miljarder kr andra kvartalet. Orderstocken uppgår nu till 46,2 (45,6) miljarder kr. · Rörelseresultatet uppgick till 673 mkr (441) och resultatet efter finansiella poster var 638 mkr (362). · Det operativa kassaflödet uppgick till 261 mkr (733). · Tjeckien tecknar avtal om leasing av 14 Gripenplan. Datum för ekonomisk information: Delårsrapport för januari - september 2004 publiceras den 22 oktober 2004. Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 17 februari 2005. För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 013 - 18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 08 - 463 01 30 Presskonferens med Åke Svensson Idag fredag den 9 juli kl 14.00, World Trade Center Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734 - 18 00 18 Internationell telefonkonferens Idag fredag den 9 juli kl 16.00 Kontakta Marita Sidén för anmälan Och ytterligare information tfn 013 - 18 71 49 0734 - 18 71 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT00180/wkr0001.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020