Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2004

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2004 · Omsättningen var 12 089 mkr (11 722). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 560 mkr (327). · Resultatet per aktie var 5,22 kr (3,07). · Orderingången efter tre kvartal uppgick till 11 300 miljoner kr (15 123). Orderstocken uppgår därmed till 45 miljarder kronor (46). · Rörelseresultatet uppgick till 931 mkr (625) och resultatet efter finansiella poster var 839 mkr (507). För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 0734-18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 0734-18 71 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/22/20041022BIT20980/wkr0001.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020