Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 30 mars 2004

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 30 mars 2004 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 2 april 2004. Utdelningen beräknas sändas ut onsdagen den 7 april 2004. Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes av bolagsstämman. Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen till 2005 års bolagsstämma ska tillgå så, att de största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser fyra representanter (vilka inte får vara styrelseledamöter i bolaget) med styrelseordföranden som sammankallande. Representanterna skall arbeta fram ett förslag till styrelse och i förekommande fall revisorer, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de fyra representanterna ska offentliggöras så snart de utsetts. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Björn Svedberg, Åke Svensson, Marcus Wallenberg och Alison Wood omvaldes. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Styrelsen Saab AB Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information vänligen kontakta; Iréne Svensson, informationsdirektör, Saab AB, tel: 08-463 01 30, 0734-18 71 30 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00840/wkr0002.pdf