Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks välkomnar Länsrättens beslut för att det undviker ytterligare försening - TET

Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks välkomnar Länsrättens beslut för att det undviker ytterligare försening - TETRA är bra för medborgarnas skydd och säkerhet Länsrättens beslut att Försvarets Materielverks (FMV) upphandling, av det gemensamma radiokommunikationssystemet för medborgarnas skydd och säkerhet (RAKEL), skall slutföras med Saab är bra för Sverige. Beslutet innebär att Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks nu kan ha användartester i gång redan i början av 2005. - Länsrättens beslut är bra för skydds- och säkerhetsmyndigheterna och för medborgarna. Tack vare att det nya radiokommunikationssystemet införs kommer snabbare och bättre insatser att kunna göras. Det gäller vid såväl stora som små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där blåljusmyndigheternas insatser behövs. Det är bråttom, nu gäller det att komma igång. Från bygg¬start kommer det att ta ca nio månader innan nätet kan tas i operativ drift i södra Sverige, säger Hans Brohmé på Saab, talesman för konsortiet. Saab, Nokia och Swedia Networks åtagande omfattar system och infrastruktur byggt på TETRA-standard. Dessutom gäller åtagandet utbyggnad, drift, underhåll och utbildning för samtliga svenska skydds- och säkerhetsmyndigheter, såsom polisen, kommunal räddningstjänst, tullen, kustbevakningen och försvarsmakten. Utbyggnad av det nya radiokommunikationssystemet ska vara klart 2009. Riksdagen har avsatt totalt 2,3 miljarder kronor som fram till 2011 också ska inkludera drift och underhåll av systemet. - Vi är mycket glada över att vårt konsortium kan komma igång med utrullningen av det gemensamma radiokommunikationssystemet för blåljusmyndigheterna, säger Hans Brohmé. Inom digital radiokommunikation och TETRA-standarden är Nokia leverantör till mer än 50 organisationer i världen. Swedia Networks har 30 års erfarenhet av att driva och underhålla skyddsmyndigheters radiosystem. Saabs drygt 40-åriga erfarenhet inom tele- och systemintegration gör Konsortiet komplett. Tillsammans ger det den mest kraftfulla, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningen för blåljusmyndigheterna. För frågor: kontakta Hans Brohmé, på Saab och talesman för konsortiet, telefon 0708-19 64 00. Om RAKEL: · Rakelsystemet sparar resurser för stat, landsting och kommun genom den effektivisering som uppstår när blåljusmyndigheterna samordnar sin kommunikationsinfrastruktur. Skydds- och säkerhetsmyndigheternas medarbetare kommer att kunna göra bättre insatser snabbare vid stora och små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där blåljusmyndigheternas insatser behövs. · Användningen kommer att rädda åtskilliga människoliv, och förhindra att ännu fler drabbas till följd av otillräckliga och för sent gjorda insatser. RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning". För mer information om RAKEL se www.krisberedskapsmyndigheten.se. Om Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks erbjudande: En beprövad nationell infrastruktur som tillgodoser ansvariga civila, beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radiokommunikation. Lösningen innebär effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga medlen kan användas till kärnverksamheterna. Lösningen kommer att bli ett verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid varje insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation. Konsortiet bidrar till utveckling av den svenska och nordiska kompetensen inom området radiokommunikation och avancerade användarapplikationer. Lösningen är kostnadseffektiv - med sund balans mellan investerings-, implementerings- och driftskostnader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20550/wkr0003.pdf Om Saab Nokia och Swedia Networks http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20550/wkr0011.pdf Pressmeddelande i PDF format