Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks vinner upphandlingen om att bygga det gemensamma radiokommunikationsnätet för

Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks vinner upphandlingen om att bygga det gemensamma radiokommunikationsnätet för Sveriges blåljusmyndigheter Försvarets Materielverk (FMV) har idag beslutat att ge uppdraget att bygga den första etappen av det gemensamma radiokommunikationssystemet för medborgarnas skydd och säkerhet till konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks. - Jag är mycket glad över att vårt konsortium vunnit upphandlingen, säger Carl Erik Johansson, Vice President Saab. Det är bra att vi nu kan komma igång och möta alla förväntningar på det nya gemensamma systemet. Vi ser fram emot att, i ett nära samarbete med den nya RAKEL- organisationen och användarorganisationerna, förverkliga vårt anbud. Saab, Nokia och Swedia Networks vinnande anbud omfattar system, infrastruktur byggt på TETRA standard samt utbyggnad, drift, underhåll och utbildning för samtliga svenska skydds- och säkerhetsmyndigheter. Myndigheterna är bland andra polisen, Räddningsverket, tullen, kustbevakningen och försvarsmakten. Utbyggnad av det nya radiokommunikationssystemet ska vara klart 2009. Riksdagen har avsatt totalt 2,3 miljarder kronor som fram till 2011 också ska inkludera driftsättning av systemet. - FMVs beslut att välja oss är ett genombrott för konsortiets samarbete. Konsortiet är det mest erfarna och kompetenta inom detta område, säger Carl Erik Johansson. Inom digital radiokommunikation och TETRA- standarden är Nokia leverantör till mer än 50 organisationer i världen. Swedia Networks har 30 års erfarenhet av att driva och underhålla skyddsmyndigheters radiosystem. Saabs drygt 40-åriga erfarenhet inom tele- och systemintegration gör konsortiet komplett. Tillsammans ger det den mest kraftfulla, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningen för blåljusmyndigheterna. Saabs andel liksom Swedia Networks andel av konsortiet är ungefär en fjärdedel var och Nokias andel är ungefär hälften. För frågor: kontakta Lennart Forslund, VD Saab Contracting AB, telefon +46 70 713 08 08. Om RAKEL (www.sou.gov.se/rakel/index.htm) RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning". Det är den kommitté som regeringen tillsatte i september 2002 för att analysera förutsättningarna för att anskaffa ett gemensamt nationellt radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter. Regeringen beslutade i maj 2003 att upphandlingen av RAKEL-systemet skulle inledas. Den 17 november lämnades anbuden till FMV. Fr.o.m. 1 februari 2004 ansvarar Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för anskaffning och utbyggnad av RAKEL-systemet. Om Konsortiet Saab, Nokias och Swedia Networks erbjudande: En beprövad nationell infrastruktur som tillgodoser ansvariga civila, beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radiokommunikation. Lösningen innebär effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga medlen kan användas till kärnverksamheterna. Lösningen kommer att bli ett verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid varje insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation. Konsortiet bidrar till utveckling av den svenska och nordiska kompetensen inom området radiokommunikation och avancerade användarapplikationer. Lösningen är kostnadseffektiv - med sund balans mellan investerings-, implementerings- och driftskostnader. Om Saab (www.saab.se) Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets kompetenser och resurser för systemintegration. Exempel på områden där Saab är djupt involverade och har en stor kompetens är inom det nätverksbaserade försvaret, leveranser till skydds- och säkerhetsmyndigheterna samt för civil beredskap. Ytterligare exempel är systemleveranser inom telekommunikations- och informationsområdet till näringsliv och offentlig sektor där både tele- och radioteknik utnyttjas för en mängd olika applikationer. Antal anställda: 13 600 För mer information om Saab, kontakta presschef Peter Larsson 0734-18 00 18, e-post peter.larsson@saab.se. Om Nokia (www.nokia.se) Nokia är världsledande inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia bidrar till att underlätta människors vardag och produktivitet genom att förse dem med produkter som är både enkla och tillförlitliga att använda. Förutom mobiltelefoner erbjuder Nokia även bildkommunikation, spel, media och lösningar för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. Nokia är listat på fem börser och är ett av de företag i världen som har den bredaste ägarbilden. Antal anställda: 52 000 För mer information om Nokia, kontakta Michael Smirnoff +358 504 80 44 46, e-post michael.smirnoff@nokia.com Om Swedia Networks (www.swedianet.se) Swedia Networks har inom området Public Safety ett omfattande samarbete med de organisationer som ytterst ansvarar för samhällets säkerhet, organisationer som till exempel Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB, Räddningsverket, kommunala räddningstjänster och Krisberedskapsmyndigheten. Genom mångåriga drift- och underhållsuppdrag åt Luftfartsverket har Swedia Networks erfarenhet av att svara upp mot exceptionella krav på säkerhet och tillförlitlighet. Swedia Networks är en av Europas ledande telekomentreprenörer som bygger, övervakar och underhåller infrastrukturer för radio-, tele- och datakommunikation. Företaget grundades 1998 men har sitt ursprung som del av Telia. Företagets historia sträcker sig därmed så långt tillbaka som 1853 då den första infrastrukturen för telegrafi började byggas. Swedia Networks ingår i Telefosgruppen, ägare är Industri Kapital 2000- fonden (51%) och TeliaSonera (49%). Antal anställda: 2300 För mer information om Swedia Networks, kontakta kommunikationsansvarig Vd Jan Sjöqvist 070 593 40 10, e-post jan.sjoqvist@swedianet.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00790/wkr0002.pdf