Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab avyttrar sin verksamhet inom korthållsradio

Saab avyttrar sin verksamhet inom korthållsradiokommunikation (”Short Range Radio”) som idag bedrivs inom det helägda dotterbolaget Saab Communication AB.

Köpare är nybildade Telephonics Sweden AB som är ett helägt dotterbolag till Telephonics Corporation med säte i New York, USA. – Avyttringen är ett led i vår strävan att fokusera på vår kärnverksamhet. Vår bedömning är att verksamheten får bättre förutsättningar att utvecklas inom Telephonics som är en internationellt väletablerad aktör inom kommunikationsområdet, säger SaabTechs vd Björn Erman. Överlåtelsen sker den 10 januari och berör 15 anställda i Tyresö, Stockholm. ”Short Range Radio” är en korthållsradio för röststyrda konferenssamtal i bullriga miljöer där man behöver ha händerna fria för annat än att trycka på knappar. Radion har såväl militära som civila tillämpningar. Den används av svenska Flygvapnet för klargörning av Gripen och är alltså en spin-off från Gripen-projektet.