Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Bofors Underwater Systems och brasilianska marinen avbryter torpedkontrakt

Handläggare Handled by Datum Date Referens/Reference Peter Larsson 2004-08-27 CU 04:059 S Saab Bofors Underwater Systems och brasilianska marinen avbryter torpedkontrakt Efter förhandlingar har Saab Bofors Underwater Systems och den brasilianska marinen nått en överenskommelse om att avbryta det torpedprojekt som inleddes 1999. Beslutet är huvudsakligen en följd av integrationsproblem orsakat av tredje parts upphovsrättigheter. Den ekonomiska uppgörelsen som i detalj omfattas av ekonomisk sekretess kommer att innebära att Saab Bofors Underwater Systems belastas av termineringskostnader. Dessa utreds för närvarande men uppskattas medföra en resultatbelastning på inte mer än 160 miljoner SEK. Avtalet, som undertecknades 1999, omfattar utveckling och leverans av ett nytt torpedsystem för brasilianska marinens ubåtar till ett värde av ca 500 miljoner kr. Saab Bofors Underwater Systems är ett dotterbolag inom Saab, noterat på Stockholmsbörsen. Saab har tidigare i samband med halvårsrapporten lämnad den 9 juli 2004 informerat om det uppkomna ärendet, som nu nått fram till ett avslut. Saab kommer i samband med niomånadersrapporten den 22 oktober 2004 att uppdatera tidigare lämnad årsprognos med hänsyn till ovanstående. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, Informationsdirektör, SAAB, telefon: +46 734 18 71 30 Lars Wahlund, Ekonomidirektör, SAAB, telefon: +46 734 18 71 35 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT00150/wkr0001.pdf