Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab deltar i bildandet av ett nätverksbaserat industrikonsortium

Handläggare Handled by Datum Date Referens /Reference Peter Larsson 2004-09-29 CU 04:067 S Saab deltar i bildandet av ett nätverksbaserat industrikonsortium Bildandet av Network Centric Operations Industry Consortium (NCOIC) är ett stort, internationellt, branschomfattande konsortium, med 27 stora företag som syftar till att bidra till en enhetlig utveckling av världsomspännande nätverksmiljöer. "Många andra länder går precis som Sverige mot ett nätverksbaserat insatsförsvar. Saabs roll som europeisk grundare är därför mycket viktig i detta konsortium", säger Lennart Källkvist, Senior Vice-President inom Saab. Medlemmar som gått med i konsortiet är BAE Systems, Boeing, CACI International, Carrillo Business Technologies, Cisco Systems, EADS, EMC, Ericsson, Factiva, Finmeccanica, General Dynamics, Hewlett-Packard, Honeywell, IBM, Innerwall, L-3 Communications, Lockheed Martin Corporation, Microsoft, Northrop Grumman, Oracle, Raytheon, Rockwell Collins, Saab, SAIC, Smith's Aerospace, Sun Microsystems och Thales North America, Inc. The Open Group kommer att vara det samordnande företaget. Undertecknandet skedde i Washington D.C. NCOIC har bildats för att tillmötesgå kundernas krav på att branschen ska spela en mer aktiv roll i skapandet av nätverksbaserade möjligheter. NCOIC:s unika sammansättning av företag gör att man blir ett komplement, istället för en konkurrent, till andra konsortier, industriföreningar och myndigheter som också arbetar för att kunder ska kunna gå över till nätverksbaserade verksamheter. Medlemmarna fokuserar på att samarbeta i utvecklingen av den grundläggande infrastruktur som behövs för nätbaserad verksamhet, samtidigt som man behåller en stabil och sund konkurrens inom branschen. Konsortiet kommer att se över kraven för informationssystem och plattformar, rekommendera etablerade standarder, implementera ledande produkter och löpande försöka etablera konsortiets planer hos myndigheter och företag. Detta kommer att bidra till att etablerade arkitekturstandarder fortsätter att uppfylla behoven inom den offentliga och privata sektorn över hela världen. Allmän acceptans och bred användning av dessa standarder innebär att system och plattformar, oberoende av tillverkare, kommer att uppfylla de minimumkrav på interoperabilitet som fastställs av kunderna. Standardiseringen kommer att bidra till att kunderna kan lita på en godkänd teknisk grund som kan tillämpas på alla program och som löpande uppdateras och aktualiseras i takt med den tekniska utvecklingen. Systemutvecklare kommer att dra fördelar av ökad återanvändning, avsevärt lägre utvecklingskostnader, kortare time-to-market och att nyutvecklingarna inom informationsteknologin kan införas snabbare. IT- leverantörer och andra inom den kommersiella delen av branschen förväntas få betydligt bättre möjligheter på marknaden till följd av ökad användbarhet och interoperabilitet för deras produkter. Konsortiets första mål efter bildandet blir att rekommendera öppna, industristyrda standarder med en gemensam arkitekturinriktning för en interoperabilitet som uppfyller behoven hos såväl myndigheter som företag. Konsortiet kommer att vara öppet och inkluderande, det vill säga gemensamt ta fram de bästa teknikerna och metoderna inom branschen för att öka tillgängligheten till denna teknik för kunder som vill arbeta i en nätverksbaserad miljö. Konsortiets arbetsvision är: "Industriföretag som arbetar tillsammans för att kunna erbjuda våra kunder en nätverksbaserad miljö där alla former av informationssystem kan samverka genom att integrera nuvarande och framtida öppna standarder till en gemensamt utvecklad global ram som bygger på allmänna principer och processer." Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Guy Hörnfeldt, Informationschef, Saab Systems Tel.: 08 58 08 53 70 eller 070 325 53 70 guy.hornfeldt@saabsystems.se Peter Larsson, presschef Saab AB Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18 peter.larsson@saab.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040929BIT00050/wkr0001.pdf