Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space gör satellitmätningar på vulkantopp

Saab Ericsson Space gör satellitmätningar på vulkantopp Saab Ericsson Space AB i Göteborg har genomfört en tvåveckors mätkampanj med ett satellitinstrument på Maui i Stilla Havet. Mätkampanjen bidrar till att utveckla utvärderingsmetodik inför placering av instrumentet i bana ombord på Eumetsats meteorologisatellit MetOp. - På vulkantoppen Haleakala på 3 000 meters höjd, får vi en mätsituation som är tillräckligt lik den som vi får ombord på MetOp-satelliterna för att kunna dra viktiga slutsatser om hur mätdata skall behandlas och tolkas, säger Anders Carlström, ledare för mätkampanjen. Det fuktiga klimatet runt Maui är också särskilt väl lämpat att studera med den här mättekniken. Saab Ericsson Space har under ett antal år för ESAs räkning utvecklat ett meteorologiskt instrument som använder signaler från satellitnavigationssystemet GPS för att mäta temperatur, tryck och luftfuktighet i troposfären. Hittills har man använt väderballonger för sådana mätningar. Satellitmättekniken gör det nu möjligt att utföra mätningar över hela jordytan, dygnet runt och under en lång tidsperiod. Det kommer att ge meteorologerna ett helt nytt verktyg för utveckling av väderprognoser och för klimatforskning. Saab Ericsson Space har nyligen levererat instrument av den här typen till de tre MetOp-satelliterna som utvecklats i samarbete mellan ESA och Eumetsat, de europeiska meterologernas samarbetsorganisation för satellitmätningar. Den första MetOp-satelliten skall skjutas upp i oktober 2005.Instrumentet består av antenner och radiomottagare för samtidig mätning av ett flertal GPS-signaler med hjälp av avancerad digital signalbehandling. Dotterbolaget Austrian Aerospace har utvecklat väsentliga delar av signalbehandlingen. - Mätkampanjen gick utmärkt även om det krävdes lite intrimmning av instrumentet efter transporten till Maui. Nu återstår det för våra samarbetspartners från Ålborgs Universitetet i Danmark att tolka mätdata och dra rätt slutsatser, säger Anders Carlström. Vi har tidigare gjort omfattande tester av instrumentfunktionen i laboratoriemiljö men att också kunna mäta på det här sättet gör oss ännu säkrare på att allt kommmer att fungera som det var tänkt när vi väl kommer i omloppsbana! Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca.530 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För mer information vänligen kontakta: Lars Nordfeldt, Informationschef Telefon: +46 (0)31 735 4312, Mobil: +46 (0)736-68 03 12, Fax: +46(0)31- 735 45 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/29/20041029BIT20340/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/29/20041029BIT20340/bild.html Bilder