Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning värd 100 miljoner på nästa generation undervattenssystem

Saab får beställning värd 100 miljoner på nästa generation undervattenssystem Saab Bofors Underwater Systems (SBUS) har fått beställning på att genomföra produktdefinitionen av nästa generation undervattenssystem, TMS. TMS står för Torped, Mina och Sensor. Kontraktet löper på två år och skrivs mellan SBUS och Försvarets materielverk (FMV). FMV tecknar kontraktet på uppdrag från den Svenska och Finska Marinen - Det är med glädje vi nu tecknar detta kontrakt med FMV. Projektet TMS skapar en mycket god möjlighet för SBUS att delta i internationella samarbeten inom undervattensområdet vilket är nödvändigt för SBUS framtid, säger Mikael Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB. Kontraktet innebär att SBUS i samarbete med representanter från FMV, Försvaret och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) skall definiera nästa generations undervattenssystem. I arbetet är även den finska marinen och finsk försvarsindustri representerade. - Sverige är en av de ledande nationerna i världen inom undervattensområdet med speciell inriktning på grunda och svåra undervattensmiljöer. Vi ser starten på TMS-projektet som en möjlighet att långsiktigt säkra den svenska kompetensen på obemannade undervattensfarkoster. TMS skall möta kraven från det nya nätverksbaserade försvaret, säger Grodzinsky. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB Tel nr 0141-224 510, Mobil nr 073-668 26 00. www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00210/wkr0002.pdf