Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får order värd drygt 500 miljoner kronor för nytt taktiskt stöd- och utbildningssystem till Gripen

Saab får order värd drygt 500 miljoner kronor för nytt taktiskt stöd- och utbildningssystem till Gripen Idag tecknar Saab och FMV, Försvarets Materielverk, ett kontrakt värt drygt 500 miljoner kronor för utveckling och produktion av ett taktiskt stöd- och utbildningssystem för Gripen. Konceptet kan användas under hela pilotens utbildning, från den första flygutbildningen till avancerad taktisk träning. Det nya konceptet som benämns PETRA står för Planning, Evaluation, Training, Rehearsal and Analysis och kan användas vid planering och utvärdering av uppdrag, grundutbildning och träning, uppdragsrepetition och analyser av taktiska förlopp. - Med PETRA erbjuder vi våra kunder ett helhetskoncept vad gäller planering, utvärdering och simulatorstöd till Gripen, som dessutom fullt ut bygger på programvaran i flygplanet, vilket innebär att onödigt arbete med anpassning av mjukvaran till simulatorn elimineras. Detta är en av anledningarna till att Gripen är ett av de mest kostnadseffektiva stridsflygplanen på marknaden, säger Johan Lehander, chef för Gripen-verksamheten, Saab Aerosystems. I samband med Saabs exportsatsningar av Gripen inleddes utvecklingsarbetet av ett supportsystem för planering och utvärdering av Gripens flyguppdrag och en ny träningssimulator för JAS 39 C/D, de senaste versionerna av Gripen. Parallellt har Försvarsmakten ställt upp en kravbild för motsvarande behov för JAS 39 C/D. Saab, FMV och Försvarsmakten har lyckats harmonisera kravbilden så att PETRA kan användas av Försvarsmakten och samtliga exportkunder. PETRA kommer att levereras till Sverige, Ungern och Tjeckien. Leveranser kommer att ske successivt från och med 2004 till och med 2007. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Heidi Wendt, Informationschef Saab Aerosystems Tfn 013-180017, Mobil 0734-180017 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/18/20041018BIT20680/wkr0010.pdf